Arrangement

Generalforsamling IDA Aarhus afdeling

Aarhus afdeling indkalder til generalforsamling den 24-02-2015 i Ingeniørhuset (det gl. KPMG-hus)

Tirsdag d. 24. februar 2015

Kl. 18:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Aarhus afdeling indkalder hermed til generalforsamling, som i år afholdes den 24-02-2015.

Inden generalforsamlingen kl. 19.00 er Aarhus Afdeling vært ved middag, der begynder kl. 18.00.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

Dokumenter (dagsordenen) findes nederst på siden til orientering samt vedhæftet til print.

Pris:

Deltagelse er gratis for IDA-medlemmer, men kræver tilmelding til middagen.

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding skal ske senest d. 18-02-2015. 

Dagsorden  

1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

 

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Kantinen


Hvornår

Tirsdag d. 24. februar 2015

Kl. 18:00 - 22:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

18. februar 2015 - kl. 09:59


Antal pladser

53


Ledige pladser

5


Arrangementsnr.

313385


Arrangør

Aarhus Afdeling, IDA Østjylland