Arrangement

Generalforsamling IDA Esbjerg afdeling 2013

Esbjerg

Torsdag d. 28. februar 2013

Kl. 18:00 - 21:30

Gratis

 

Beskrivelse

Esbjerg Afdeling holder generalforsamling den 28. februar 2013.

Program
Kl. 18.00 Foredrag om kanonens historie og fysik

Foredraget behandler i store træk kanonens fysik samt historie i udvikling og krig. I forbindelse hermed den matematik og fysik der benyttes til beregning af de kræfter, der påvirker kanon og granat. Endvidere vil den i NATO artilleriet benyttede beregningsmodel for granatens bane kort blive gennemgået. Foredragsholderen Birger Rhe Hansen var inden sin pensionering afdelingsingeniør ved Hærens Artilleriskole. Flerfagligt sammenhæng

Foredraget indgår i en gruppe af foredrag til gymnasielærere om sammenhæng i fagene. Dette foredrag forsøger at vise et sammenhæng mellem tekniske fag og samfundsfag, mere konkret her matematikkens, fysikkens og kemiens betydning for kanonens udvikling og dennes indflydelse historisk i krige.

Kl. 20.00 generalforsamling (Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne.)
Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Forplejning
Der serveres som sædvanlig skipperlabskovs og æbletærte.

Pris
Arrangementet er gratis. 100 kr for ledsagere

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 22-02-2013 og er nødvendig, hvis du vi deltage i spisningen. Alle er velkomne til generalforsamlingen med ledsagere har naturligvis ingen stemmeret

 

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet Esbjerg

Niels Bohrs Vej 8

6700 Esbjerg


Hvornår

Torsdag d. 28. februar 2013

Kl. 18:00 - 21:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

22. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

34


Arrangementsnr.

996450


Arrangør

Esbjerg Afdeling, IDA Syd