Arrangement

Generalforsamling IDA Grøn Teknologi

Mandag d. 23. marts 2015

Kl. 18:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til generalforsamling i IDA Grøn Teknologi med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent
- Årsberetning (herunder orientering om nyt navn til selskabet)
- Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse og decharge
- Fremtidigt arbejde og budget for 2015
- Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2014
- Indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af kritisk revisor
- Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 23. marts 2015

Kl. 18:00 - 20:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

23. marts 2015 - kl. 17:30


Antal pladser

50


Ledige pladser

42


Arrangementsnr.

313836


Arrangør

IDA Grøn Teknologi