Arrangement

Generalforsamling IDA SYD 2018

Vil du have indflydelse på hvad der sker i din IDA Region? Så meld dig til nu!

Hotel Scandic Kolding, Kolding

Torsdag d. 15. marts 2018

Kl. 20:00 - 22:10

Gratis

 

Beskrivelse

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden

  • Punkt 1. Valg af dirigent og referent.
  • Punkt 2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
  • Punkt 3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
  • Punkt 4. Orientering om rammeaftaler for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
  • Punkt 5. Valg af regionsrådsformand. Regionsrådsformanden er på valg.
  • Punkt 6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. §5.
  • Punkt 7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
  • Punkt 8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter, IDAs næstformand , Søren Vang Fischer fremlægger dette.
  • Punkt 9. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
  • Punkt 10. Eventuelt.

Forud for generalforsamlingen er der middag samt et foredrag. Der skal tilmeldes særskilt til hver del.

Generalforsamlingen er ligesom middag og foredrag gratis for regionens medlemmer, men der opkræves et no-show fee på kr. 150,-, hvis man er tilmeldt og alligevel udebliver.

Tilmelding til foredraget, arr.nr. 325724

Tilmelding til middag, arr.nr. 325723

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Scandic Kolding

Kokholm 2

6000 Kolding


Hvornår

Torsdag d. 15. marts 2018

Kl. 20:00 - 22:10


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 14. marts 2018

Kl. 23:55


Antal pladser

60


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

325725


Arrangør

IDA Syd