Arrangement

Generalforsamling - Nordsjællands Region

Kom og vær med til at sætte målene for arbejdet i Nordsjællands Region fremover. Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 18.00 - tilmelding til spisning nødvendig

Hillerød

Onsdag d. 26. marts 2014

Kl. 18:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 og har følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
 • Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
 • Fremlæggelse af regionens årsregnskab til decharge
 • Orientering om regionens visioner for indeværende og kommende år
 • Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
 • Valg af regionsrådsformand - ikke aktuelt i år
 • Valg af regionsråd og suppleanter, herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag, herunder forslag, der ønsket behandlet i IDA
 • Eventuelt
 • Dokumenter med relevans for generalforsamlingen vil løbende blive lagt op på denne side.

  Punkter der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

   

  Praktisk Info

  Hvor

  Nordisk Lejrskole

  Lejrskolevej 4

  3400 Hillerød


  Hvornår

  Onsdag d. 26. marts 2014

  Kl. 18:00 - 22:00


  Pris

  Deltager, ikke medlem af IDA

  0 kr.

  Ledig

  0 kr.

  Medlem

  0 kr.

  Seniormedlem

  0 kr.

  Studiemedlem

  0 kr.

  Tilmeldingsfrist

  26. marts 2014 - kl. 01:00


  Antal pladser

  100


  Ledige pladser

  61


  Tilvalg

  Spisning

  0 kr.

  Arrangementsnr.

  309671


  Arrangør

  IDA Nordsjælland