Arrangement

Generalforsamling Nordvestsjællands Afdeling 2015

Vi starter med generalforsamling kl. 17.30 Nordvestsjællands Afdeling vil være vært ved en middag kl. 18.30.

Sorø

Torsdag d. 26. februar 2015

Kl. 17:30 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i Regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen, senest en måned før generalforsamlingen.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

 

Praktisk Info

Hvor

Sorø Kultur- og fritidscenter

Frederiksvej 27

4180 Sorø


Hvornår

Torsdag d. 26. februar 2015

Kl. 17:30 - 22:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

19


Arrangementsnr.

313377


Arrangør

Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland