Arrangement

Generalforsamling Nordvestsjællands Afdeling

Efter generalforsamlingen er der en let anretning. Tilmelding er nødvendig af hensyn til spisning. Kl. 17:30 Film om lægning af 132 kV kabelstrækning i København Tilmeld dig til arr. nr. 326411 Kl. 18:15 Generalforsamling Kl. 19:30 Spisning

Sorø Kultur- og fritidscenter, Sorø

Tirsdag d. 27. februar 2018

Kl. 18:15 - 19:15

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5)   Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Vedtægtsændring vedr. §1 stk. 1
8) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i Regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
9) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
10) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
11) Eventuelt.

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 10, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen, senest en måned før generalforsamlingen.

Vedtægtens §1 stk 1 omhandler afdelingens navn. Det ønsker bestyrelsen at ændre fra Nordvestsjællands afdeling til Vestsjællands afdeling.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

Før generalforsamlingen afholdes et arrangement: Vi forsøger at få fat i en film om lægningen af 132 kV forbindelsen mellem HC Ørstedsværket og Glentegården.

 

Praktisk Info

Hvor

Sorø Kultur- og fritidscenter

Frederiksvej 27

4180 Sorø


Hvornår

Tirsdag d. 27. februar 2018

Kl. 18:15 - 19:15


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 24. februar 2018

Kl. 23:55


Antal pladser

50


Ledige pladser

34


Arrangementsnr.

326020