Arrangement

Generalforsamling - Randers Afdeling

Randers NØ

Torsdag d. 07. marts 2013

Kl. 18:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Hermed invitation til generalforsamling i Randers Afdeling. Bestyrelsen håber, at så mange som muligt møder op.  Inden generalforsamlingen er afdelingen vært ved en middag, der begynder kl. 18.00.

Dagsorden Generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
10) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse.

Deltagerpris: Kun for IDA Medlemmer. Gratis deltagelse. Ad hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest den 28. februar 2013.

Planlægning af IDA arrangementer.
I forbindelse med generalforsamlingen og undervejs i den forudgående middag, vil bestyrelsen gerne diskutere muligheder for IDA arrangementer.  Hvis du har synspunkter på IDA arrangementer og gerne også lyst til at planlægge IDA arrangementer for andre IDA medlemmer, så er det en god lejlighed til at engagere dig.  Arrangementerne kan spænde vidt fra sociale til rent faglige arrangementer og virksomhedsbesøg.

Har du lyst til at være med? - Hvad kræver det af dig?
Vi forventer, at du:
- Har en stor interesse i at "gøre noget for andre".
- Kan deltage i få møder med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i afdelingen.
- Vil stå for gennemførelsen af mindst ét medlemsarrangement om året.

Du får :
- Gode oplevelser sammen med ligesindede.
- Et godt og udvidet netværk.
- Udviklet dine kompetencer for eksempel ledelsesmæssige, kreative, innovative og kommunikative kompetencer.

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Randers Sejlklub

Toldbodgade 14

8930 Randers NØ


Hvornår

Torsdag d. 07. marts 2013

Kl. 18:00 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

28. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

996467


Arrangør

Randers Afdeling, IDA Østjylland