Arrangement

Generalforsamling Roskilde-Køge Afdeling 2015

Kl. 18.00 Generalforsamling og ca. kl. 19:30 Middag (Gældende vedtægter vedhæftet arrangementet)

Greve

Torsdag d. 26. februar 2015

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Agenda:

18:00 Generalforsamling

ca. 19:30 Middag. Steak med tilbehør.

 

Dagsorden for generalforsamling

1) Valg af dirigent og referent

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse  

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formand er ikke på valg 

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3

7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA

10) Eventuelt.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

Bemærk: at forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 9 skal være bestyrelsen skriftligt  i hænde senest 1 måned for generalforsamlingen. Se den fulde tekst i vedtægterne.

Bemærk: Bindende tilmelding efter 19. februar 2015 af hensyn til deltagelse i spisning.

 

Praktisk Info

Hvor

Det gamle Røgeri

Havnevej 7

2670 Greve

Selskabslokalerne


Hvornår

Torsdag d. 26. februar 2015

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2015 - kl. 23:30


Antal pladser

40


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

310809


Arrangør

Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland