Arrangement

Generalforsamling Sydsjællands afdeling

Næstved

Mandag d. 19. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00

Fra 100 kr.

 

Beskrivelse

 

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionen IDA Sjælland's aktiviteter og planer
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Sydsjællands  afdeling: IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Sydsjællands afdelings vedtægter ændres. Her ses forslaget. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.
6) Valg af formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleant
9) Valg af kandidater blandt bestyrelsesmedlemmer til medlem & suppleant til Regionsrådet
10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
12) Eventuelt.

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Tilmelding vigtig pga. forplejning.

Program:
Kl. 18.00 Spisning på Rest. Siciliano – Det Røde Pakhus, Næstved.
Kl. 18.45 Generalforsamling
Kl. 19:30 Foredrag –  Radio under krigen ved  Bjarne D. Nielsen, formand for radiomuseet.
1. del  60 år jubilæum med Fjernsyn i Danmark, 1951 – 2011. 25 danske TV-fabrikker fremstillede 1 mio. TV fra 1951- 61.
2. del KRØNIKENS Bella-fabrik, hvor jeg var ”skjult” værkfører. Vi udlånte 600 apparater til seriens 22 afsnit og opbyggede Bella-fabrikken i 5 versioner fra perioden 1949 til 1973.

 

Praktisk Info

Hvor

Det Røde Pakhus i Næstved

Riddergade 1A

4700 Næstved


Hvornår

Mandag d. 19. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Ledsager til medlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

01. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

5


Arrangementsnr.

124822


Arrangør

Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland