Arrangement

Generalforsamling Sydsjællands Afdeling

Spisning kl. 18, Generalforsamling kl. 19, foredrag kl. 20:30 ved direktør Erik B. Jacobsen, ATLAS Incinerators A/S

Næstved

Mandag d. 03. marts 2014

Kl. 18:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden for Generalforsamlingen kl 19:00
1) Valg af dirigent

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3

7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA

10) Eventuelt.

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

 

Foredrag ved Erik B. Jacobsen:

Atlas Incinerators A/S er en mindre nichevirksomhed med en verdensmarkedsandel på 30-40%. Virksomheden producerer affaldsforbrændingsovne, primært til skibsinstallationer, hvor skibenes olieslam og affald fra besætningen kan afbrændes, mens skibene sejler. På mødet vil adm. direktør Erik Jacobsen fortælle om virksomhedens problemer med etablering af licensproduktion i Korea og etablering af egen produktion i Kina. Begge tiltag var nødvendige for at følge den udflytning af bygning af skibe fra Europa til Fjernøsten, der er sket de sidste år.

 

Praktisk Info

Hvor

Det Røde Pakhus i Næstved

Riddergade 1A

4700 Næstved


Hvornår

Mandag d. 03. marts 2014

Kl. 18:00 - 22:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

24. februar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

23


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

309910


Arrangør

Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland