Arrangement

Generalforsamling Sydsjællands afdeling

Næstved

Mandag d. 04. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

 

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 9

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.

 

1)     Bespisning fra kl. 18-19

2)     Generalforsamling fra kl. 19-20.30

3)     Foredrag fra kl. 20.30-21.45

4)     Mulighed for spørgsmål til foredragsholder fra kl. 21.45 – 22.00

 

Foredrag:

Vi er så heldige. at Hans Jørn Fogh Olsen, som er formand for Brorfeldes Vennekreds, holder foredrag for os om "De 10 mest betydningsfulde forskningsresultater ved det Europæiske Sydobservatorium" i forbindelse med generalforsamlingen.
ESO, det Europæiske Syd Observatorium, bygger og driver nogle af verdens mest avancerede jordbaserede astronomiske teleskoper.

Hans Jørn Fogh Olsen er uddannet civilastronom, mag.scient, og har været med til at opbygge Brorfeldes Observatorium ved Holbæk. I dag drives Brorfeldes Observatorium af Brorfeldes Vennekreds.

Ud over sit store engagement i Brorfeldes Vennekreds, følger Hans Jørn med i de nyeste opdagelser indenfor astronomi på verdensplan - blandt andet i kraft af sine ekskursioner til Chile og Grønland.

 

Praktisk Info

Hvor

Det Røde Pakhus i Næstved

Riddergade 1A

4700 Næstved


Hvornår

Mandag d. 04. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

12


Arrangementsnr.

996098


Arrangør

Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Sjælland