Arrangement

GPS AIDA/TOSCA - interfaceanalyse og tolerancekædeberegning

Charlottenlund

Fra onsdag d. 18. april 2012. kl 08:30

Til torsdag d. 19. april 2012. kl 17:00

Gratis

 

Beskrivelse

Indhold:
Ifm. interfaceanalyse lærer du at anvende den udvidede 8-punktsprocedure, hvorved du på en systematisk og sikker måde bliver guidet til at danne et entydigt tolerancesætningsgrundlag af lokale datums og datumsystemer.

Med interfaceanalysen får du et værktøj til at skabe overblik over interaktionen mellem et produkts forskellige komponenter, og til at identificere de nødvendige GPS-specifikationer, som bør gælde for betydende interfaces, clearances og alignments. Det giver dig mulighed for at etablere et robust design og at skabe et sammenhængende tolerancesætnings-grundlag til at opbygge funktionsrelaterede tolerancekæder.

Ifm. tolerancekædeberegning lærer du de grundlæggende principper og metoder til at analysere konstruktioner og opbygge samt beregne tolerancekæder, ligesom du lærer at lave geometriske fejlanalyser. Med tolerancekædeanalysen kan du sikre dig et robust design og dokumentere overholdelse af overordnede funktionskrav.

Du får samtidig et værktøj til at identificere og specificere krav, som forhindrer uønskede fejlfunktioner, ligesom du lærer at dokumentere sammenhængen mellem et produkts forskellige komponentspecifikationer.

For at få størst udbytte anbefaler vi, at man har gennemført kurset GPS BASIS.

Målgruppe:
Designere og konstruktører, der udvikler, designer, specificerer og tolerancesætter komponenter, eller personer, der har ansvaret for at udarbejde og dokumentere tolerancekæder. Det kan også være personer, skal læse, tyde eller reviewe tolerancekædeberegninger eller tegninger.

Kurset er også relevant for underleverandører, der skal forstå emnefunktioner og analysere tegningen og tolerancekæde-beregningerne.

Kursusleder:
Civ. ing. Johan Dovmark, som i mere end 18 år har deltaget i det danske standardiseringsudvalg for GPS. Johan Dovmark er også leder af standardiseringen af koordinatmetrologi og geometriske tolerancer inden for ISO's Tekniske Komité for GPS (ISO/TC 213).

Johan Dovmark er intern GPS assessor i Novo Nordisk og har gennemført GPS kurser i danske og udenlandske virksomheder.

Pris:
Kurset koster 7.200 kr. for IDA-medlemmer og 8.000 kr. ekskl. moms for øvrige deltagere. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning.

BEMÆRK: Overnatning er ikke inkludret.

Underviser:  Johan Dovmark

Kursusansvarlig:  Hans Henrik Køster, hhk@ds.dk

Tilmelding:

Tilmeld dig på http://www.ds.dk/da/kurser/maskiner-og-mekanik/ eller kontakt

Maria Vitten
E-mail: mav@ds.dk

eller

Anita Raben, Kursus- og konferencekonsulent
E-mail: ar@ds.dk
Telefon: 39966380

 

Praktisk Info

Hvor

Dansk Standard

Kollegievej 6

2920 Charlottenlund


Hvornår

Fra onsdag d. 18. april 2012. kl 08:30

Til torsdag d. 19. april 2012. kl 17:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. april 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

994114


Arrangør

IDA Mechanical