Arrangement

Højesteret

Overværelse af retssag i Højesteret

København K.

Mandag d. 07. september 2015

Kl. 08:30 - 15:30

Fra 240 kr.

 

Beskrivelse

Kl. 08:30 mødes vi i Højesteret.

Kl. 09:00 skal vi overvære hovedforhandling af Sag 92/14 i 1. afdelings retssal, det vil sige den gamle retssal. Retssagen er en anke af en dom fra Østre Landsret (Dom af 04/12-2013 i sag nr. 2831/09, 16. afd.) om hvorvidt udsagn i aviser er strafbare.

Sagens parter er:
Jordemoderforeningen som mandatar for A
v/Advokat Finn Schwarz
mod
journalist B og C
v/Advokat Carlo Siebert for begge

Sagen hovedforhandles fra kl. 9.00 til kl. 14.00. Der er pause kl. 10.30-10.40 og kl. 12.00-12.30. I sidste pause vil der blive skænket en forfriskning.

 

Da der er begrænset plads og da vi ikke kan forhåndsreserverer er det anbefalesværdigt at alle er der senest 08:30 - ellers risikerer man ikke at blive lukket ind :-(

Efter retssagen skal vi have frokost i restuarant Kronborg.

I prisen er inkluderet besøg i Højesteret, forfriskning undervejds, frokost med drikkevarer.

 

 - O -

 

Landets øverste appeldomstol
Højesteret regner sin historie helt tilbage til februar 1661, hvor den enevældige Frederik III underskriver en forordning om den høyeste ret, hvorfra ingen appellation bør at skee.
I dag er enevælden afskaffet, men den 350 årige institution er stadig landets øverste juridiske instans.

Uafhængig
Selvom det betones at Højesteret er en uafhængig enhed ved siden af Folketinget og regeringen, så spejles den historisk nære tilknytning til landets lovgivende magt ved at domstolen bor på Christiansborg, hvor Højesteret har haft sæde siden 1919, da slottet stod genopbygget efter den anden store brand.

Ekstra pondus
Arkitekten Thorvald Jørgensen har givet domstolens indgang ekstra pondus ved at genbruge det gamle Christiansborgs hovedindgang, skabt af CF Hansen i klassisistisk stil.
Stoute joniske søjler rejser sig på begge sider af indgangsdøren og danner en imposant portal der anbringer den besøgende i en tilstand af ydmyg andagt.

Respekt og afklaring
- Sindet bliver passende andægtigt stemt, når man kommer op ad trappen her, som Højesterets Præsident Børge Dahl udtrykte det.

Og den effekt forstærkes når man kommer ind i den store retssal i stueetagen.
Salen er lys og venlig, smuk og klassisk med et udtryk der aftvinger respekt.
Børge Dahl understreger også at salen med sin karakter signalerer upartiskhed.
Ganske i tråd med at Højesteret, til trods for sin oprindelse, i dag primært skal sørge for retsenhed og bidrage til afklaring i tilfælde, hvor retstilstanden er uklar.

Det klare og utvetydige
De sager, der kommer for Højesteret er primært af principiel karakter, og der søges en juridisk afklaring som fordrer nøjsomt formulerede domsafsigelser.
Dommerne samles derfor efter endt votering og skriver og omskriver den endelige dom, indtil teksten er klar og utvetydig og kan danne basis for en mere sikker tolkning og håndhævelse af lovgivningen.

 

Historien om Højesteret kan læses her.

 

Arrangør: Jens R. Rasmussen 24 40 87 22

 

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Højesteret

Prins Jørgens Gård 13

1218 København K.


Hvornår

Mandag d. 07. september 2015

Kl. 08:30 - 15:30


Pris

Ledig

240 kr.

Medlem

240 kr.

Seniormedlem

240 kr.

Studiemedlem

240 kr.

Tilmeldingsfrist

02. september 2015 - kl. 23:55


Antal pladser

45


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ledsager

240 kr.

Arrangementsnr.

312996


Arrangør

Furesø-Egedal Afdeling, IDA Nordsjælland