Arrangement

HOSHIN – Fra strategi til resultater

Radiometer Medical har arbejdet med Policy Deployment igennem en 10 års periode, og oplevelsen har været, at de strategiske mål har fået en helt anden fokus i det daglige. Kurt Ottesen fortæller om rejsen der har skabt en af de største Lean-successer i DK

Torsdag d. 30. april 2015

Kl. 16:30 - 18:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Arbejdet med at omsætte virksomhedens strategiplan til konkrete, operative mål og resultater er en tidskrævende proces, som i mange virksomheder bliver nedprioriteret, når dagligdagens påtrængende problemer skal løses. Ved slutningen af året må man så konstatere, at strategiske mål ikke er nået, og næste års strategiplan bliver i nogen grad en gentagelse af den forrige plan.

Policy Deployment, anviser en struktureret metode til at sikre, at strategiplanens visioner og intentioner først bliver omsat til konkrete, og ikke mindst målbare mål. Policy Deployment opererer med strækkemål, som adskiller sig fra de normale, driftsmæssige KPI’er (Key Performance Indicator) ved at være så ambitiøse, at de tvinger organisationen til at tænke i nye baner for at opfylde dem. Målene skal give virksomheden et strategisk løft og tvinge ledelsen til at tænke i nye processer og arbejdsmetoder. Efterfølgende udarbejdes planer for den rejse, organisationen skal gennemføre for at nå de opstillede mål, eller i det mindste komme i nærheden af målene. Hele denne proces styres tæt af topledelsen, som ender med at godkende både mål, delmål og ændringsplaner.

Topledelsen er ligeledes styrende ved den efterfølgende månedlige opfølgning på fremdriften i arbejdet med at nå målene. De checker, om de planlagte ændringer bliver gennemført, og de har en vigtig rolle med at træde til som sparringspartner, hvis procesændringer ikke har den forventede effekt. Arbejdet med de strategiske mål er ofte en rejse i delvist ukendt land, så en kompetent og kreativ hjælp, når fremdriften skal tilbage på sporet, er en helt central opgave for ledelsen i Policy Deployment.

Radiometer Medical har arbejdet med Policy Deployment igennem en 10 års periode, og oplevelsen har været, at de strategiske mål har fået en helt anden fokus i det daglige arbejde end tidligere, på alle niveauer i organisationen. Og resultaterne er ikke udeblevet.

Om Kurt Ottesen

Kurt Ottesen har i en tiårig periode været teknisk direktør i Radiometer Medical, og han har som en del af topledelsen været tæt involveret i implementering af Policy Deployment i organisationen. Kurt Ottesen har en fortid som ingeniør og direktør i elektronikvirksomheder, og han har i de seneste år arbejdet som konsulent inden for Policy Deployment og lean. 

PRAKTISK: I en pause undervejs vil vi servere sandwich og drikke

Wikipidia:

HOSHIN – HOSHIN KANRI

Also called policy deployment, hoshin planning, or simply hoshin, it is a strategic planning/strategic management methodology based on a concept popularized in Japan in the late 1950s by Professor Yoji Akao. "Each person is the expert in his or her own job, and Japanese TQC [Total Quality Control] is designed to use the collective thinking power of all employees to make their organization the best in its field." This is the fundamental principle of hoshin kanri. In Professor Ishikawa's words in his book What Is Total Quality Control?: "Top managers and middle managers must be bold enough to delegate as much authority as possible. That is the way to establish respect for humanity as your management philosophy. It is a management system in which all employees participate, from the top down and from the bottom up, and humanity is fully respected." Adaptations of the concept have since been developed by many others, among them Dr. Yoji Akao, that use a Deming cycle (Plan-Do-Check-Act) to create goals, choose control points (measurable milestones), and link daily control activities to company strategy.[2]

The discipline of hoshin kanri is intended to help an organization:

•   Focus on a shared goal.

•   Communicate that goal to all leaders.

•   Involve all leaders in planning to achieve the goal.

•   Hold participants accountable for achieving their part of the plan.

It assumes daily controls and performance measures are in place: "With hoshin kanri... the daily crush of events and quarterly bottom-line pressures do not take precedence over strategic plans; rather, these short-term activities are determined and managed by the plans themselves."[3]

In Japanese, hoshin means "compass needle" or "direction". Kanri means "management" or "control".[4] The name suggests how hoshin planning aligns an organization toward accomplishing a single goal.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 30. april 2015

Kl. 16:30 - 18:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

29. april 2015 - kl. 12:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

314068


Arrangør

IDA Operations Management