Arrangement

Hvad gør vi med atomaffaldet i DK?

IDAmiljø inviterer til et spændende virksomhedsbesøg på Risø, hvor Dansk Dekommissionering (DD ) vil orientere om oprydningen efter Danmarks atomreaktorer på Risøs forsøgsanlæg, hvoraf den sidste blev lukket ned i 2001.

Roskilde

Tirsdag d. 27. august 2013

Kl. 15:30 - 18:30

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

IDAmiljø inviterer til et spændende virksomhedsbesøg på Risø, hvor Dansk Dekommissionering (DD se note ) vil orientere om oprydningen efter Danmarks atomreaktorer på Risøs forsøgsanlæg, hvoraf den sidste blev lukket ned i 2001.

DD står over for den største miljøopgave nogensinde i Danmark, og oprydningen forventes at vare op til 20 år og koste 1 milliard kr. Afviklingen af atomreaktorerne er en teknisk vanskelig og miljømæssig udfordrende opgave, som ikke tidligere har været løst i Danmark. Opgaven kræver et tæt samarbejde med myndigheder og udenlandske eksperter med sikkerheden i højsædet.

Håndtering af affaldet under oprydningen kræver en detaljeret planlægning og nøje kendskab til forureningsgraden således, at rensningen kan foregå på kontrolleret og betryggende vis for både omgivelser og personale. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en langsigtet løsning på affaldet, som enten kan være eksport, langtidsmellemlagring eller slutdeponering. I forhold til slutdepot er der udpeget 6 mulige placering ud fra geologien i pågældende områder. Men den endelige placering er ikke udpeget på nuværende tidspunkt.

På virksomhedsbesøget bliver der en unik mulighed for med egne øjne at se, hvordan dekommissionering og affaldshåndtering foregår i praksis, blive orienteret om risikovurderinger i forbindelse med oprensningen, samt status for arbejdet med en langsigtet løsning for atomaffaldet. DD’s højt kvalificerede medarbejdere giver oplæg og står for rundvisningen på anlægget.

Mødested:
Ved porten til Risøområdet, hvor man skal indskrives som gæst, hvorefter deltagerne går eller kører til bygning 214. Bemærk, at der er ca. 1 kilometer fra portvagten til Dansk Dekommissionering. Se vedhæftede kort.

Program:
-Velkomst ved Kurt Nielsen, IDAmiljø
-Oplæg og rundvisning ved Dansk Dekommissionerings medarbejdere
-Sandwich og vand
-Diskussion og Afslutning

Pris: Kr. 300,- for medlemmer af IDAmiljø

Note:  DD blev i 2003 oprettet som en virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på grundlag af en folketingsbeslutning i marts 2003 (B48

 

Praktisk Info

Hvor

Risø

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde

Bygning 214


Hvornår

Tirsdag d. 27. august 2013

Kl. 15:30 - 18:30


Pris

Studiemedlem

125 kr.

Firmamedlem

300 kr.

Medlem af arrangør

300 kr.

Ledig

300 kr.

Seniormedlem

300 kr.

Medlem

450 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

500 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.500 kr.

Tilmeldingsfrist

23. august 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

47


Arrangementsnr.

307541


Arrangør

IDA Miljø