Arrangement

Hvor godt kan vi, og hvor godt skal vi måle luftemissioner?

Tirsdag d. 03. juni 2014

Kl. 13:00 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Emissionsmålinger bliver i stigende grad brugt som grundlag til afgiftsberegninger for CO2 og NOx, men er disse målinger retvisende og giver de det rette grundlag for beregningerne? Myndighederne stiller krav til virksomhederne om at installere målere som måler korrekt, men hvad er korrekt? De fleste miljøgodkendelser har krav om årlige emissionsmålinger, men hvor stor er usikkerheden på disse målinger og hvad betyder det for afgiftsberegningerne?

Ved mødet vil vi forsøge at belyse lovkrav og usikkerheder for målinger af emissioner samt hvor stor økonomisk konsekvens det kan have for virksomheder og kraftværker.
                                        
13.00 Introduktion v. Per Axel Clausen, NFA
13.10 Krav til målemetoder og usikkerheder ved regulering, IED implementering v.Anne Jensen, Miljøstyrelsen
13.35 Fordele og ulemper ved forskellige målemetoder v. Lars Gram, FORCE Technology
13.55 Afgiftsopgørelser baseret på målinger v. Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet
14.15 Kaffepause 
14.45 Måleusikkerheder ved AMS på større fyringsanlæg til opgørelser af emissioner af drivhusgasser v. Martin Angelo
15.10 Usikkerheder ved nationale emissionsopgørelser v. Ole-Kenneth Nielsen, DCE
15.30 Case: Måling af fossilt CO2 på affaldsforbrændingsanlæg i henhold til CO2 kvoteloven v. Karsten Fuglsang, FORCE Technology
15.50 Case: Emissionsmålinger og usikkerheder i forhold til regulering og kontrol v. Berit Kjerulf, Rockwool A/S 
16.10 Diskussion v. Karsten Fuglsang, FORCE Technology
16.30 Afslutning 

Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest 30.5.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 03. juni 2014

Kl. 13:00 - 16:30


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

02. juni 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

8


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

310276


Arrangør

IDA Kemi