Arrangement

Hvor tætte skal vores bygninger være? Er de blevet for tætte?

Man hører at huse skal kunne ”ånde”. Men hvad menes med det, og er det noget der er med til at give frisk luft i husene?

Tirsdag d. 18. marts 2014

Kl. 16:30 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

I IDA Bygningsfysik vil vi gerne drøfte lufttæthed af bygninger i et energibesparelses- og indeklimaperspektiv. I udgangspunkt bliver disse perspektiver tit set som to modsatrettede hensyn, og denne ”konfrontation” vil på den ene side være mødets brændpunkt. Men på den anden side har vi forhåbning om, at mødet netop kan vise, at vi kan nå frem til en konsensus om, hvordan man kan stile mod at bygninger til enhver tid skal have den fornødne mængde frisk luft indendørs, men at det ikke skal komme gennem utilsigtede utætheder. Kan man ligefrem påvise, at selv meget lufttættet huse, som fx passivhuse, kan have et særdeles godt indeklima med hensyn til frisk luft.

Der er behov for at højne kvaliteten af de løsninger vi ser bygget i dag. Branchens udførende har stadig svært ved at bygge tæt, når de skal, eller produkterne kan ikke leve op til deres udfaldskrav mht. lufttæthed, når det er ønsket. Og til trods for det, er mange nye bygninger kendetegnet ved at have et mindre luftskifte end de burde have.

Undertiden hører man, at huse skal kunne ”ånde”. Men hvad menes, og er det med til at give frisk luft i husene? Det vil vi også søge at afdække på mødet.

Deltagelse er gratis.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 18. marts 2014

Kl. 16:30 - 18:00


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

18. marts 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

15


Arrangementsnr.

310273


Arrangør

IDA Bygningsfysik