Arrangement

Hvordan kortlægger vi psykisk arbejdsmiljø og trivsel i praksis?

Vi har alle – på godt og ondt - erfaringer med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. På mødet vil vi diskutere flere forskellige aspekter og blandt andet komme ind på, hvordan vi kan kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen.

Torsdag d. 11. juni 2015

Kl. 12:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

 

Vi har alle – på godt og ondt - erfaringer med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. På mødet vil vi diskutere flere forskellige aspekter og blandt andet komme ind på, hvordan vi kan kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen, så vi fanger de væsentligste emner på arbejdspladsen. Andre aspekter vi vil tage op er, hvordan vi kan gennemføre kortlægningsprocessen så den både opleves som gennemskuelig og fair af medarbejderne. Endelig vil vi diskutere, hvordan AMO kan inddrages i kortlægningsprocessen, hvad henholdsvis et trivsels- og risikofokus betyder, og hvilke fordele og ulemper der er ved at sammenlægge APV og trivselsundersøgelser.

 

 

Mødet vil bygge på stor aktiv deltagelse, og gennem diskussioner i grupper og plenum vil vi dele vores kendskab til nogle relevante metoder, der kan bruges til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen – og forskellige erfaringer med at bruge metoderne. Til at perspektivere disse diskussioner har vi inviteret Hans Hvenegaard, der er direktør i Team Arbejdsliv. Hans Hvenegaard har solid viden om og mange års erfaring med kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og trivsel – og at omsætte det til praksis.

Mødeansvarlige:

Anne Helbo Jespersen, Mette Bøgehus, Peder Østerby, IDA Arbejdsmiljø

Program:

 

12.30-12.45  
Velkomst og intro til dagens program


Formål med mødet
Definition af ”kortlægning af psykisk arbejdsmiljø” og ”kortlægning af trivsel”

 

12.50-13.15  
Dialog i plenum   
Hvad er jeres vigtigste erfaringer i forhold il kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og trivsel?

 

13:15-15:00              
Dialog i grupper – opsamling og perspektivering i plenum

Hvordan får vi fanget de væsentligste emner på arbejdspladsen?
- Hvilke metoder er der? (spørgeskema, dialog …)
- Fordele og ulemper ved metoderne
- Hvordan definerer vi, hvad der skal spørges om og hvordan?

Hvordan kan vi gennemføre processen, så den både opleves gennemskuelig og fair af medarbejderne?
- Fordele og ulemper ved anonymitet
- Dilemma mellem AMO-lovgivning og ledelsesretten

Hvordan inddrages AMO i udførelse og planlægning af kortlægningsprocessen?
- Samarbejde mellem AMO / central arbejdsmiljøafdeling / HR afdeling
- Hvordan klædes AMO repræsentanterne på til at bidrage til processen?
- Hvilke fordele og ulemper er der
o ved fokus på henholdsvis risiko og trivsel?
o ved fokus på henholdsvis organisatoriske og individuelle forhold?

Hvilke fordele og ulemper er der ved at sammenlægge APV og trivselsundersøgelser?

 

15.00-15.20          
Kaffepause

 

15.20-16.00          
Perspektivering og diskussion

 

16:00                          
Farvel og tak for i dag!

Gratis arrangement for medlemmer af IDA/IDA Arbejdsmiljø. Andre kr. 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 11. juni 2015

Kl. 12:00 - 16:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Ledig

200 kr.

Medlem

200 kr.

Seniormedlem

200 kr.

Studiemedlem

200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.200 kr.

Tilmeldingsfrist

05. juni 2015 - kl. 02:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

312896


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø