Arrangement

Hvorfor er det så svært at skabe bedre mobilitet i landdistrikterne?

Mens vi venter på den førerløse revolution, må vi arbejde sammen for at skabe bedre mobilitet i landdistrikterne og finde de nye løsninger der holder efter pilotperioden løber ud!

Aalborg Øst

Mandag d. 01. oktober 2018

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 50 kr.

 

Beskrivelse

Det er en alment kendt problemstilling at det er svært at lykkedes med alternativer til bilen i vores landdistrikter. Beslutninger om mobilitet tages i alle kommunens forvaltninger, beslutninger der påvirker borgernes hverdagsliv og behov for at transportere sig til skole, fritid, arbejde og uddannelse.

De fleste vælger bilen som det primære transportmiddel og for mange fungerer denne løsning fint, men der er nogle befolkningsgrupper der ikke har adgang til bil, og for dem kan det være udfordrende at klare den daglige transport til hverdagslivets funktioner.

Baggrunden for denne dag er, at vi kun kommer videre hvis vi samler aktører fra alle sider af bordet, for at belyse, hvorfor det er så svært løse denne problemstilling,samt hvilke løsninger der er/kommer.

På dagen vil der være oplæg inden for følgende temaer:

Borgeren som omdrejningspunkt og kommunen som rammesættende for den fremtidige udvikling

  • Hvor stor er transportudfordringen, hvem har mobilitetsudfordringer og hvem har ikke?
  • Hvor og hvordan har borgerne aktivt arbejdet med at løse denne problemstillinger?
  • Hvilken rolle kan og skal kommunen spille i forhold til at skabe rammerne for øget mobilitet i landdistrikterne? De gode erfaringer
  • Hvor og hvordan har kommunen aktivt arbejdet med at løse denne problemstilling, og hvad er udfordringerne for at komme videre?

Udbydere af mobilitet

  • Hvad er businesscasen for nye og eksisterende transporttilbud i landdistrikterne, hvis der er en efterspørgsel og et behov, hvorfor er der så endnu ikke opfundet en løsning?
  • Hvem og hvordan arbejder med at tænke på nye løsninger til at skabe mobilitet i landdistrikterne?
  • Findes løsningerne helt andre steder end inden for de traditionelle transportløsninger?

Oplæg på dagen:

Den kollektive trafik i landdistrikter: Thomas Øster, Direktør, Nordjyllands Trafikselskab

Hvilke udfordringer er der i dag for den traditionelle kollektive trafik i landdistrikterne, og hvordan udvider og fornyer vi opfattelsen af kollektiv trafik, så der også er reelle alternativer til bilen udenfor de større byer i dag og i fremtiden

Mobilitet og samkørsel på landet Niels Agerholm, Lektor, Aalborg Universitet

Transportbehovet i vores landdistrikter vokser markant i disse år. Samtidigt reduceres den kollektive trafik i landdistrikterne, fordi den vanskeligt kan møde brugernes behov. Skal landdistriktsbefolkningen derfor nedbringe sin transportmængde er samkørsel den oplagte løsning. Som en del af EU-projektet G-PaTRA forskes der i samkørsel i landdistrikter og Niels Agerholm vil give et sammendrag af erfaringerne indtil videre

Hvilken rolle vil de førerløse busser kunne spille i vore landdistrikter? Maria Vestergaard, Ph.d. og Teamleder, Aalborg Kommune

Den førerløse teknologi er på markedet og det siges at den kommer til at ændre fuldstændig på den måde vi transporterer os. Men hvordan vil den påvirke livet i landdistrikterne, og hvad er de første skridt på rejsen derhen? Maria har skrevet Ph.d. projekt om mobilitetsudfordringerne i landdistrikterne og er samtidigt projektleder for implementeringen af et forsøgsprojekt med førerløse busser i Aalborg Øst.

Delebiler i landdistrikter Arne Vestergaard Andersen, Byens bil:

Har specialiseret sig i at sætte delebiler op i de mindre samfund for at sikre mobiliteten i yderområderne. Tanken er at det ikke skal være nødvendigt at have 2 eller 3 biler i en landsby, men kan sagtens dele om det. Implementeringen af delebilerne sker sammen med borgerne og er tilpasset den enkelte landsby.

Alternative bæredygtige transportkoncepter i Sønderborg v. Landsbyboere og Landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune Connie Skovbjerg

Tanken bag projektet var at nytænke mulighederne indenfor kollektiv transport i landdistrikterne og udfordre de gængse juridiske, administrative og økonomiske måder at praktisere kollektiv kørsel samt samarbejde på tværs mellem politikere, forvaltning, foreninger og borgere, erhvervsliv, eksterne partnere og viden institutioner.

Delebiler i Viborg Kommune v. Viborg kommune og formand for Fjordklyngen Inge Carlskov

Viborg kommune ønsker at nytænke transportmulighederne i landdistrikterne og involvere borgerne i at bidrage aktivt til denne proces. Hør mere om erfaringerne fra pilotprojektet med delebile og busser i Viborg, både fra et borger og et kommunalt perspektiv.

Samkørsel i landdistrikter - MAMBA

Vejle kommune og Sydtrafik deltager i EU interreg projektet MAMBA der bl.a. har fokus på at udvikle en ny digital platform til samkørsel i landdistrikterne. Dette sker i tæt dialog med borgerne, for at sikre sammenhængen mellem behov og løsning. Hør mere om erfaringerne i projektet.

Programmet og listen af oplægsholdere opdateres stadig, så hold øje.

PRAKTISK:

Arrangører: Konferencen er arrangeret som et samarbejde mellem Aalborg universitet, Nordjyllands Trafikselskab og Ingeniørforeningens fagtekniske netværk Nordjyske Planlæggere.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mette Olesen, Nordjyllands Trafikselskab mol@NTmail.dk

Tilmeldingen er bindende.

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet

Pontoppidanstræde 111, auditorium 1.177

9220 Aalborg Øst

Auditorium 1.177


Hvornår

Mandag d. 01. oktober 2018

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Studiemedlem

50 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Firmamedlem

200 kr.

Medlem af arrangør

200 kr.

Ledig

200 kr.

Medlem

200 kr.

Seniormedlem

200 kr.

Tilmeldingsfrist

24. september 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

120


Ledige pladser

26


Arrangementsnr.

328301


Arrangør

Nordjyske Planlæggere, IDA Nord


Medarrangører

IDA Trafik og byplan

Østjyske Planlæggere, IDA Østjylland