Arrangement

IDA Arbejdsmiljøs Generalforsamling

Mandag d. 16. marts 2015

Kl. 17:00 - 18:30

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til generalforsamling i Selskab for Arbejdsmiljø med følgende dagsorden:

Pkt. 1.   Valg af dirigent
Pkt. 2.   Årsberetning
Pkt. 3.   Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
Pkt. 4.   Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
Pkt. 5.   Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
Pkt. 6.   Indkomne forslag
Pkt. 7.   Valg af formand - ikke på valg i år
Pkt. 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 9    Valg af kritisk revisor
Pkt. 10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Tilmelding til efterfølgende middag senest den 11. marts. 2015.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 16. marts 2015

Kl. 17:00 - 18:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

16. marts 2015 - kl. 15:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

17


Tilvalg

Middag efter generalforsamlingen

0 kr.

Arrangementsnr.

312897


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø