Arrangement

IDA Energi generalforsamling

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til generalforsamling i Selskabet for IDA Energi med følgende dagsorden.

. Valg af dirigent 

· Årsberetning

· Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

· Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

· Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

· Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage  før

· Valg af formand

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af kritisk revisor

. Vedtægtsændring

· Eventuelt

 

 

Før generalforsamling afholder IDA Energi et fagteknisk arrangement. Se programmet på ida.dk arr. nr. 996135

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

17


Arrangementsnr.

996366


Arrangør

IDA Energi