Arrangement

IDA Fyns generalforsamling 2013

Odense C

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Aftenens program:

17-18 Hvordan udvikler vi Fyn - sammen? v/Maria Hunosøe, forretningschef for Ervhervsudvikling, Udvikling Fyn
Mulighederne for vækst på Fyn er til stede lige nu. Hør, hvordan Udvikling Fyn ser potentialerne og arbejder aktivt for at udnytte dem -  og bidrag til at drøfte, hvad vi yderligere kan gøre sammen.
Eksempler: Over de kommende otte år investeres der fx. for 25 mia. kr. i store bygge- og anlægsprojekter på Fyn - hvordan sikrer vi lokale arbejdspladser og lokal udvikling i virksomhederne som afledt effekt? Og så er Odense i gang med at positionere sig på robot- og velfærdsteknologiområdet: Hvor står vi lige nu, og hvilken position skal vi sigte efter nationalt og internationalt?

18-19 Spisning

19-21 Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse. 

4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.

6. Valg af regionsrådsformand.

7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

9. Indkomne forslag - herunder forslag som ønskes behandlet i IDA

10. Eventuelt

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have din tilmelding senest kl. 11 den 20. marts. Hvis det ikke er muligt, er du velkommen til at møde op alligevel.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Fællesdomicilet - Odense

Englandsgade 25

5000 Odense C


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Underviser

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

20. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

996692


Arrangør

IDA Fyn