Arrangement

IDA Lederforum Sjælland generalforsamling

Sorø

Mandag d. 18. marts 2013

Kl. 17:00 - 20:30

Gratis

 

Beskrivelse

Kære medlem af IDA Lederforum

Vi indkalder hermed til generalforsamling i IDA Lederforum Sjælland, den 18. marts, kl. 17.30-18.00 hos Hørkram Foodservice, Centervej 1 i Sorø.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om arbejdet i IDA Lederforum, herunder selskabets resultater og strategiske mål.
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand for den regionale bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
7. Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og
sendes til formanden for IDA Lederforum Sjælland, Cornelius Olesen, Cornelius.Olesen@gmail.com.

IDA Lederforum Sjælland søger medlemmer til bestyrelsen
Er du ingeniør og leder (gerne yngre), og har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og gøre en positiv forskel for ingeniører i ledende stillinger på Sjælland, så skriv eller ring til IDA Lederforum /Formand Cornelius.Olesen@gmail.com, mobil 20460521 om din interesse, og tilmeld dig til generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Program
17.00 - 17.30 Velkommen til Hørkram Foodservice, Claus Bredvig, Centerdirektør - Fra købmandsbutik til milliardvirksomhed, ledelse i en vækstvirksomhed
 
17.30 - 18.00 Generalforsamling
 
18.00 – 20.30 Foredrag: Den gode Leanleder, Søren Strunk Sørensen, Seniorkonsulent Valcon A/S
 
Undervejs i foredraget holder vi pause og serverer sandwich + øl/vand. Hele arrangementet er gratis for medlemmer af IDA Lederforum.
 
Foredrag - Den gode Leanleder, Søren Strunk Sørensen, Valcon A/S
Lean har sat sit tydelige præg på danske organisationer gennem de seneste år.
Mange har oplevet fantastiske resultater, men desværre er der mange, der ikke formår at fastholde, forankre og videreudvikle Lean i deres organisation. Problemet er, at det ikke lykkes dem at udvikle og udbrede en løbende forbedringskultur, hvor det at forbedre sig er en naturlig del af hverdagen for både ledere og medarbejdere.

På baggrund af en række lederes erfaringer fra arbejdet med Lean, og oplægsholderens egne erfaringer med implementering af Lean i diverse virksomheder, vil fem konkrete Lean ledelsesdyder bliver præsenteret. Du kommer til at høre, hvordan du kan skabe en løbende forbedringskultur i din virksomhed. Du får værktøjer til, hvordan du arbejder med hver af de fem dyder, og du får eksempler på, hvilke erfaringer andre har gjort sig.
 
De fem Lean ledelsesdyder ledsages af nogle få gode råd, som alle vil blive suppleret og underbygget med konkrete eksempler og værktøjer ved arrangementet:
 
1. Sæt retning og skab mening
2. Forstå værdistrømmene
3. Ager ud fra målinger
4. Hjemtag genvinsten
5. Skab engagement
 
Arrangementet henvender sig til ledere på alle niveauer i alle typer virksomheder, som er interesseret i at arbejde effektivt med Lean. Det er uden betydning, om I står foran, er i gang med eller har arbejdet med Lean i flere år.

 

Praktisk Info

Hvor

Hørkram Foodservice

Centervej 1

4180 Sorø


Hvornår

Mandag d. 18. marts 2013

Kl. 17:00 - 20:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

17. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

17


Arrangementsnr.

997001


Arrangør

IDA Lederforum Sjælland


Medarrangører

IDA Lederforum