Arrangement

IDA Lederuddannelse - København

Styrk dit personlige lederskab og dine ledelsesmæssige kompetencer gennem et dynamisk udviklingsforløb. Uddannelsen giver dig viden og relevante metoder og værktøjer, som vil have stor effekt på dine kompetencer som leder.

København V.

Fra mandag d. 11. april 2016. kl 09:00

Til fredag d. 17. juni 2016. kl 16:00

Fra 27.000 kr.

 

Beskrivelse

Formål:
Du bliver som leder klædt på til at kunne matche de mange forskellige udfordringer, som det kræver at lede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde. Du træner dit personlige lederskab og får indsigt i hvordan du gennem autencitet skaber følgeskab, som er afgørende lederkompetencer for at kunne skabe de resultater, du skal levere i organisationen.

Deltagere:
Uddannelsen henvender sig til afdelings- og mellemledere. Du har typisk 2-3 års erfaring som afdelingsleder, gruppeleder eller er resultatansvarlig for en gruppe. Du arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelsesudfordringer og – opgaver, der både kræver hurtig handling og klart overblik.

Dit udbytte:
Du bliver bedre til at:
• Styrke dit personlige og autentiske lederskab
• Kommunikere med større gennemslagskraft
• Motivere og engagere så du skaber resultater gennem dine medarbejdere
• Skabe grundlaget for at kunne udvikle high performance teams
• Anvende dynamisk feedback som en del af dit ledelsesgrundlag
• Lede forandringsprocesser, så du vender modstand til konstruktiv og aktiv medvirken
• Sætte fokus på dine personlige styrker som afsæt for at udvikle dig i rollen som leder

Indhold:
• Lederrollen i en kompleks verden og hvordan du som leder kan navigere effektivt
• Indsigt i dit personlige lederskab og hvordan du får mest mulig gennemslagskraft
• Kommunikation og hvordan du som leder rammer medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere gennem en fleksibel måde at anvende forskellige ledelsesstile på
• Feedback som ledelsesmetode der styrker dig selv, dine medarbejdere og din organisation

Beskrivelse af forløbet:
3 moduler a 2 dage
Relevant og inspirerende litteratur
Netværksgrupper
E – læringsmoduler der understøtter læringsforløbet


Modul 1: Dit personlige lederskab
Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab, så du bevarer din autensitet og øger din gennemslagskraft over for medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Indholdselementer:
• Du får lavet din personlige lederprofil, som er udgangspunkt for udvikling af dit personlige lederskab
• Du får evnen til at navigere i komplekse virkeligheder hvor landskabet er under konstante forandringer og stiller store krav til dig og dine medarbejdere
• Situationsbestemt ledelse som konkret metode til at lede forskellige mennesker, så det matcher der personlige kompetence og motivation
• Feedback som konkret ledelsesmetode til at skabe udvikling
• Casebaset træning med afsæt i dine egne udfordringer og behov for udvikling
• Individuel sparring fra konsulenter og medkursister

Mellem modul 1 og 2
Træning i at anvende situationsbestemte ledelsesteknikker i din egen hverdag. Gennemførelse af 360° kvalitativt feedback som både træner din kompetence i at anvende forskellige spørgetekniker og giver dig konkret indsigt i dit eget lederskab.

Modul 2: Ledelse af teams og netværk
Dette modul giver dig viden og kompetencer i at udvikle en dynamisk high performance kultur i teams og grupper.

Indholdselementer:
• Ledelse og lederroller i grupper, teams og netværk
• Hvordan du som leder skaber motivation og engagement i teamet
• Teampræferencer og et styrkebaseret afsæt som udvikler teamet
• Hvordan du skaber stærke relationer i faglige teams og netværk
• Hvordan kan du diagnosticere og opløse negative spændinger i teamet?
• Effektiv facilitering af teams og netværk
• Teamøvelser og aktiviteter

Mellem modul 2 og 3
En personlig træningsplan som støtter dig i at anvende og overføre læring til din hverdag. Forberedelse af egne forandrings- og udviklingsprojekter til det kommende modul.

Modul 3: Forandringsledelse
Du lærer at arbejde med forandringer, så friktioner og modstande mindskes og erstattes af værdiskabende processer. Du får viden om hvordan du bedst sikrer medarbejdernes motivation også i udfordrende og vanskelige situationer.

Indholdselementer:
• Lederrollen i en virkelighed hvor forandringer er en konstant faktor
• Viden om hvorfor mange forandringsprocesser ikke får den ønskede effekt
• Modstandsniveauer og hvordan du som leder kan genkende og handle i forhold til dem
• Konflikthåndtering og hvordan du kan håndtere tingene, når de er kørt lidt af sporet
• De vigtige faser og indsatsområder i en succesful forandringsproces
• Motiverende ledelsesstile og hvordan de konkret anvendes i din hverdag
• Anvendelse af coachingbaseret ledelse som skaber ejerskab til udvikling
• Øvelser og aktiviteter der understøtter læring

Underviser: Henrik Helweg, Konsulenthuset Mannaz.

Læringsform og metode:
Læringsformen er aktiv og inddragende. Der veksles mellem teoretiske oplæg, dialoger og øvelser i mindre grupper som effektivt understøtter læring og overførsel af læring til egen hverdag. Som forberedelse til de enkelte moduler indgår personlig logbog, videnskabelige artikler samt enkelte opgaver der løses i egen virksomhed. Du vil i forløbet indgå i en netværksgruppe som vil fungere som din personlige arena for træning og som vil støtte dig i, at du udvikler dig personligt i rollen som leder.


Kursusdatoer:
Modul 1: 11. - 12. april 2016
Modul 2: 11. - 12. maj 2016
Modul 3: 16. - 17. juni 2016

OBS! Bindende tilmelding!

Se hele vores udvalg af lederkurser her.

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt Vibeke Ahlmann - vah@ida.dk - 33 18 47 71

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Palace Hotel

Rådhuspladsen 57

1550 København V.


Hvornår

Fra mandag d. 11. april 2016. kl 09:00

Til fredag d. 17. juni 2016. kl 16:00


Pris

Firmamedlem

27.000 kr.

Medlem af arrangør

27.000 kr.

Ledig

27.000 kr.

Medlem

27.000 kr.

Seniormedlem

27.000 kr.

Studiemedlem

27.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

34.000 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

34.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. april 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

16


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

316756


Arrangør

IDA Learning