Arrangement

IDA Nord – Generalforsamling 2016

Generalforsamling kl. 17:30 og spisning på anden lokation i kort gå afstand fra Ing.huset kl. ca. 20:00 Ret til ændringer forbeholdes

Aalborg

Mandag d. 07. marts 2016

Kl. 17:30 - 21:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Forelæggelse af regionens årsberetning 2015 til godkendelse
3: Forelæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
4: Orientering om resultatkontrakt/rammeaftale for indeværende år
5: Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
6: Valg af regionsformand
7: Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
8: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9: Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes behandlet i IDA.
10: Eventuelt

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.
 

Tilmelding efter 05 marts 2016 - kl. 12.00 - bliver uden spisning. Køkkenets deadline !

 

 

  

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhuset i Aalborg

Vestre Havnepromenade 9. 3 sal

9000 Aalborg

4. sal - lokale B40


Hvornår

Mandag d. 07. marts 2016

Kl. 17:30 - 21:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

07. marts 2016 - kl. 17:30


Antal pladser

65


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

313931


Arrangør

IDA Nord