Arrangement

IDA Offentlig delegeretforsamling 2012

Tirsdag d. 22. maj 2012

Kl. 14:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

IDA Offentlig indbyder hermed til delegeretforsamling.

Program:

Kl. 14.00 - 15.30 Rammerne for OK13-forhandlingerne samt en orientering om AC-overenskomstparternes serviceeftersyn af overenskomstsystemet v/professor Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Kl. 15.30 - 16.00 Pause

Kl. 16.00 - 18.00 Delegeretforsamling

Kl. 18.00 -            Middag

Foreløbig dagsorden for delegeretforsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. OK13 i IDA
4. Beretning 2011
5. Fremlæggelse af regnskab for 2011
6. Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2012
7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2012)
8. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være IDA Offentligs bestyrelse i hænde senest den 1. maj 2012. Forslag sendes til Annemette Damlund på mail and@ida.dk eller til IDAs sekretariat, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, att.  Annemette Damlund.

Endelig dagsorden for delegeretforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning vil sammen med regnskab 2011, budget 2012, deltagerliste og rejseafregningsblanket blive udsendt den 15. maj 2011.

IDA Offentligs vedtægter kan findes på IDAs hjemmeside www.ida.dk under Om IDA > IDAs politiske opbygning > Love og vedtægter. Vedtægterne kan også rekvireres ved henvendelse til IDAs sekretariat.

Transport: IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde. Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385, mødeaktivitet: IDA-Offentlig delegeretforsamling samt sekretærens navn: Lone Høyrup.

Med venlig hilsen
Thomas Damkjær Petersen
Formand for IDA Offentlig 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 22. maj 2012

Kl. 14:00 - 18:00


Pris

Gæst

0 kr.

Medlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

14. maj 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

994270


Arrangør

IDA