Arrangement

IDA Østjylland Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i IDA Østjylland

Mandag d. 17. marts 2014

Kl. 17:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Inden generalforsamlingen kl. 18.00 er IDA Østjylland vært ved middag der begynder kl. 17.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6. Valg af regionsrådsformand (formanden er ikke på valg)
7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

*Forslag, der ønskes behandlet på regionens generalforsamling - skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen forgår på 15. etage i kantinen.

Tilmelding til middagen senest den 10. marts.

 

Praktisk Info

Hvor

Kantinen


Hvornår

Mandag d. 17. marts 2014

Kl. 17:00 - 22:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

17. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

37


Tilvalg

Middag

0 kr.

Arrangementsnr.

310025


Arrangør

IDA Østjylland