Arrangement

IDA Østjylland Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i IDA Østjylland

Mandag d. 16. marts 2015

Kl. 17:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Inden generalforsamlingen kl. 18.00 er IDA Østjylland vært ved middag der begynder kl. 17.00.

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse. 
 • Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
 • Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 • Valg af regionsrådsformand.
 • Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
 • Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
 • Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
 • Eventuelt.
 • *Forslag, der ønskes behandlet på regionens generalforsamling - skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen forgår på 15. etage i kantinen.

  Tilmelding til middagen senest den 9. marts. Husk at kryds af når du tilmelder dig.

   

  Praktisk Info

  Hvor

  15. etage i kantinen


  Hvornår

  Mandag d. 16. marts 2015

  Kl. 17:00 - 22:00


  Pris

  Ledig

  0 kr.

  Medlem

  0 kr.

  Seniormedlem

  0 kr.

  Studiemedlem

  0 kr.

  Tilmeldingsfrist

  16. marts 2015 - kl. 23:59


  Antal pladser

  80


  Ledige pladser

  25


  Tilvalg

  Middag

  0 kr.

  Arrangementsnr.

  313382


  Arrangør

  IDA Østjylland