Arrangement

IDA Sjælland Generalforsamling 2014

Årets regionsgeneralforsamling bliver i Køge - kom og vær med....

Køge

Tirsdag d. 25. marts 2014

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

17.15 - 18.00: Foredrag "Pyramiderne i Giza". Se arr. 310071
18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 21.00: Generalforsamling

Dagsorden
1.   Valg af dirigent.
2.   Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3.   Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4.   Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5.   Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter v. IDA formand Frida Frost
6.   Valg af regionsrådsformand.
7.   Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8.   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.   Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor
regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20

4600 Køge


Hvornår

Tirsdag d. 25. marts 2014

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

17. marts 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

68


Arrangementsnr.

309602


Arrangør

IDA Sjælland