Arrangement

Indenlandsk godstransport på jernbane, trusler og muligheder

Indenlandsk jernbanegods i Danmark

Onsdag d. 02. oktober 2013

Kl. 13:30 - 17:15

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Hvorfor er indenlandsk gods på jernbane stort set forsvundet? Med udgangspunkt i overordnede samfundshensyn har EU gennem mange år arbejdet på en overflytning af gods fra vej til jernbane. De primære begrundelser har været, og er fortsat, hensynet til miljøet og de voldsomt stigende trængselsproblemer på det primære vejnet overalt i Europa.

På trods heraf er overflytningen gået trægt, når der er tale om indenlandsk godstrafik, herunder im- og eksport på jernbane. Her er godstransport på jernbane stort set forsvundet gennem de seneste 10 år. Bedre er det gået med transit-trafikken, om end der også på dette område fortsat er et udviklingspotentiale.

Med primær fokus på den nationale danske godstrafik på jernbane vil følgende indlæg belyse situationen og mulige løsninger:

 

  • ”Udviklingen i omfanget af gods på jernbane”

 Niels Selsmark, Trafikstyrelsen

  • ”Hvorfor er den indenlandske godstrafik på jernbane stort set forsvundet?”

 Ole Kien, Rambøll

  • ”Point of view from a great international freight undertaker”

 Gottfried Eymer, DBSchenker

  • ”Mere gods på skinnerne gennem bedre udnyttelse af infrastrukturen”

Hans Ege, Banedanmark

  • ”Case Sverige: Udvikling af godstransport fra Göteborg Havn”

Stig-Göran Thorén, Göteborg Havn

  • ”Modulvogntog versus gods på jernbane – venner eller fjender?”

 Rune Noach, Dansk Industri

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 02. oktober 2013

Kl. 13:30 - 17:15


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. oktober 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

33


Arrangementsnr.

301600


Arrangør

IDA Rail