Arrangement

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Tirsdag d. 29. marts 2016

Kl. 15:30 - 17:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Det er velkendt, at indvendig efterisolering er en sand bygningsfysisk udfordring: Et forkert isoleringssystem, forkert projektering eller dårlig udførelse kan resultere i fugtrelaterede skader for konstruktionen og dårligt indeklima. Isoleringen ændrer temperatur- og fugtforhold i den oprindelige konstruktion og gør den mere sårbar for fx slagregn, biologisk vækst og frost.

Området er i rivende udvikling: Der er en del nye og gamle produkter på markedet og der forskes både nationalt og internationalt inden for denne ”spændende” udfordring.

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en opdatering på, hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering, og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Program

  • 15:30 Velkommen v/ Nicolai Høgenhav Hoffmann, COWI (ordstyrer), og kort oplæg til problemstillingen v/ Ruut Peuhkuri, SBi
  • 15:40 Præsentation af moderne løsninger til indvendig efterisolering v/ producenter og leverandører
  • 16:30 Igangværende forskning v/ bl.a. Svend Svendsen, DTU Byg, Eva Møller, SBi
  • 17:00 Paneldebat v/ oplægsholdere
  • 17:30 Afrunding og slut
  • 17.45 Generalforsamling for IDA Bygningsfysik (se arrangement nr. 317976)

OBS! Du kan også deltage i dette arrangement via live webinar - der kræves særskilt tilmelding til webinaret: se arrangement nr. 318247.

 

Praktisk Info

Hvor

Lokale anvises i receptionen


Hvornår

Tirsdag d. 29. marts 2016

Kl. 15:30 - 17:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

28. marts 2016 - kl. 23:30


Antal pladser

90


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

318138


Arrangør

IDA Bygningsfysik