Arrangement

Informationsmøde om GPS

Charlottenlund

Mandag d. 23. april 2012

Kl. 12:30 - 16:00

Gratis

 

Beskrivelse

DMS og Dansk Standard udbyder i samarbejde et informationsmødet om GPS, som giver dig indblik i de forskellige kursus- og uddannelsesmuligheder med baggrund i netop dit produkt og behov. På informationsmødet får du viden om, hvad du og din virksomhed kan opnå ved at indføre GPS - geometriske produktspecifikationer.

Baggrund:
GPS er betegnelsen for det moderne og internationale symbolsprog udviklet af ISO, den internationale standardiseringsorganisation. GPS anvendes til tolerancesætning af geometrien på maskintekniske tegninger. GPS er internationalt kendt og erstatter de traditionelle og nationale måder, som er anvendt til tolerancesætning af tegninger i mere end 50 år. GPS er nødvendigt for, at tegninger kan udtrykke konstruktionshensigten entydigt. Det skyldes bl.a., at tolerancerne er blevet mindre og mindre, og at tegningerne i stigende omfang benyttes som kontraktgrundlag mellem kunde og leverandør, fx ved outsourcing. Hvis jeres virksomhed opdaterer og indfører GPS som tolerancesætningssprog, kan I opnå både tekniske og økonomiske fordele. Indførelsen af GPS er en god investering, som øger konkurrenceevnen.

Indhold:
Du får grundig information om, hvad GPS er, og hvorfor GPS er nødvendig. Du får også et overblik over de forskellige kursustilbud, der gør dig og din virksomhed i stand til at udnytte de nye muligheder og fordele, som GPS giver. Du vil få lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere GPS-begrebet, ligesom du får et bud på, hvordan GPS kan implementeres i din virksomhed.

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig.

Du får udleveret informationsmateriale, ligesom der vil være lettere forplejning.

Registrering og kaffe kl. 12.30 - 13.00

Civ.ing. Johan Dovmark, ISOGPS Consulting, som i mere end 25 år har arbejdet med geometriske produktspecifikationer (GPS) og metrologi. Johan Dovmark er ansat i Novo Nordisk, hvor han som specialist er ansvarlig for implementering af GPS Eller Civ. ing., PhD., Henrik Strøbæk Nielsen, HN Metrology Consulting er formand for ISO/TC 213 for geometriske produktspecifikationer. Henrik Strøbæk Nielsen er bosiddende i USA og har en fortid hos Cummins Engines Co. Inc., USA, samt Institut for produktudvikling IPU på DTU. Projektleder Hans Henrik Køster fra Dansk Standard. 

Kursusansvarlig:  Hans Henrik Køster, hhk@ds.dk

Tilmelding:

Tilmeld dig på http://www.ds.dk/da/kurser/maskiner-og-mekanik/ eller kontakt

Maria Vitten
E-mail: mav@ds.dk

eller

Anita Raben, Kursus- og konferencekonsulent
E-mail: ar@ds.dk
Telefon: 39966380

 

Praktisk Info

Hvor

Dansk Standard

Kollegievej 6

2920 Charlottenlund


Hvornår

Mandag d. 23. april 2012

Kl. 12:30 - 16:00


Pris

Medlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. april 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

24


Arrangementsnr.

994107


Arrangør

IDA Mechanical