Arrangement

Isætning og korrekt montering af vinduer, herunder beslag, fuger, dampspærre etc.

Overhold bygningsreglementets krav til tæthed ved korrekt montering af vinduerne og isætning af glas, herunder korrekt tilslutning af dampspærren m.v.

Torsdag d. 24. april 2014

Kl. 19:00 - 21:15

Gratis

 

Beskrivelse

I Bygningsreglementet stilles der krav til bygningers tæthed, og vigtige knudepunkter for at undgå utilsigtede utætheder er korrekt montering af vinduerne, herunder korrekt tilslutning af dampspærren m.v. Som syns- og skønsmand møder man ofte de problemer, der opstår efter vinduesisætningen er udført.

Indlæggene ved mødet orienterer om, hvilke problemer man ofte møder ved forkerte eller uhensigtsmæssige isætninger af vinduer, herunder hvor man især skal være opmærksom ved projektering og udførelse.

Der bliver indlæg af 3 erfarne eksperter på området:

Konsulent Henrik Nielsen fra Teknologisk Institut fortæller bl.a. om materialegrupper, profilsystemer, montage og fuger.

Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik holder et indlæg om dampspærre, med fokus på korrekt tilslutning og tætning af dampspærren omkring vinduer m.v., herunder forhold man skal være opmærksomme på, omkring beslag og ”vinduer, der hænger i det fri” til facaderne er udført.

Det sidste indlæg holdes af diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta, som fortæller om glas- og termorudeisætning i vinduer, facader og glastage.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 24. april 2014

Kl. 19:00 - 21:15


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

24. april 2014 - kl. 02:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

310584


Arrangør

IDA Syn og skøn