Arrangement

Iskerneboringer og klimaændringer

Roskilde

Mandag d. 22. april 2013

Kl. 17:30 - 20:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Iskerneboringer og klimaændringer
 
I 3-4 kilometer lange iskerner boret i Indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år. I Grønland rækker iskernerne 130 tusind år tilbage i tiden, hvilket dækker den sidste istid samt den nuværende mellemistid, Holocæn, og den forrige mellemistid, Eem-tiden, hvor temperaturerne var højere end de er i dag. Iskerner fra Antarktis rækker mere end 800 tusinde år tilbage og viser at istiderne er kommet og gået med cirka 100 tusinde års mellemrum.

I iskernerne kan man dels se fortidens naturlige klimaændringer, som har vist sig at være meget voldsommere end tidligere antaget, dels kan man se fortidens vulkanske aktivitet og atmosfærens indhold af drivhusgasser tilbage i tiden. Iskernerne viser meget tydeligt at mængden af drivhusgasser i atmosfæren med industrialiseringen er kommet helt ud af balance i forhold til det naturlige niveau gennem de sidste 800 tusind år. I fremtiden vil det stærkt forøgede indhold af drivhusgasser i atmosfæren resultere i højere globale temperaturer, i forøget afsmeltningen fra iskapperne, og dermed i et højere havniveau. Vi spiser først inden foredraget.

Foredragsholderen er  Anders Svensson
Niels Bohr Institute, Ice and Climate Research, University of Copenhagen

Pris
Pris 100 kr for IDA medlemmer, ledsagere og for eksterne incl mad og 1 øl.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding senest den 17 april 2013.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Håndværkeren

Hersegade 9

4000 Roskilde


Hvornår

Mandag d. 22. april 2013

Kl. 17:30 - 20:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

100 kr.

Ekstern mødedeltager

100 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Ledsager til medlem

100 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.100 kr.

Tilmeldingsfrist

17. april 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

996913


Arrangør

Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Mechanical Sjælland