Arrangement

K-gruppens generalforsamling

Onsdag d. 13. marts 2013

Kl. 18:45 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Standarddagsorden, jf. vedtægtens §7:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge.

4.         Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af formand.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.       Valg af kritisk revisor.

10.     Eventuelt.

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 13. marts 2013

Kl. 18:45 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

43


Arrangementsnr.

996636


Arrangør

IDA Kemi