Arrangement

Kan atomkraft opfylde verdens energibehov?

Aalborg

Onsdag d. 30. januar 2013

Kl. 16:30 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse


Alle har en mening om atomkraft. Men er den baseret på facts eller følelser?

Alle er enige om, at vor nuværende energiforsyning er uholdbar. Olie, kul og gas opbruges i stadigt hurtigere tempo, samtidig med at drivhuseffekten truer vore økosystemer.
Alle håber på, at problemerne kan løses med vedvarende energi, men vedvarende energi er dyr.
Nogen peger derfor på atomkraft som en mellemløsning. Reserverne af potentielle atomare brændsler er store, og der er ingen drivhuseffekt ved atomkraft.
Andre mener, at risikoen er for høj, og omkostningerne ved at opbevare affaldet vil vedvare længe efter, at reserverne er opbrugt.

Bent Lauritzen har arbejdet ved Risø i mange år og kender problemstillingen bedre end de fleste.
Vi har derfor bedt ham besvare følgende spørgsmål:
- Hvilke muligheder har atomindustrien for at opfylde verdens energibehov i fremtiden?
Dette vil både omfatte mulighederne med dagens teknologi og med forventelige fremtidige teknologier, som f.eks. udnyttelse af thorium eller fusionsenergi
- Hvilke (miljømæssige) fordele er der ved atomenergi, og hvilke ulemper?
- Foredraget vil beskrive brændslets vej fra vugge til grav, de processer, brændslet undergår, de forureninger og miljørisici, dette medfører, og hvad man gør for at bekæmpe dem. Herunder peges på mulige fremtidige miljøforbedringer af teknologien.

Der vil undervejs blive serveret en sandwich samt en øl/vand.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der er begrænset deltagerantal og tilmelding er nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhuset i Aalborg

Vestre Havnepromenade 9. 3 sal

9000 Aalborg


Hvornår

Onsdag d. 30. januar 2013

Kl. 16:30 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

30. januar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

995732


Arrangør

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord


Medarrangører

Energiteknisk Gruppe, IDA Nord