Arrangement

Kan Lejre vandværk klare de nye krav?

Lejre

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 17:30 - 20:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Den 9. august 1859 blev Københavns første vandværk taget i brug. Lejre vandværk er en del af Københavns vandforsyning. Vandværket er anlagt og opført 1934-39 efter tegninger af Ove Huus. Det er beliggende i et smukt terræn ved Lejre å som den første ejendom på den gamle lindeallé til Ledreborg. Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor består værket af maskinhuset, filterbygningen, nedgangskammeret, sandvaskbygningen med tjenesteboliger.

Iltning/luftning: Grundvandet iltes/luftes for at tilføre ilt til vandet og for at fjerne opløste luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4).

Filtrering: Vandet filtreres gennem granulært filtermateriale, oftest sand, for at fjerne jern (Fe), mangan (Mn) og nogle gange ammonium (NH3).

Vandforsyningen er generelt under omlægning fra hævertanlæg til dykpumper. Det sker i takt med at vi renoverer kildepladserne.

Københavns Energi KE indvinder ca. 53 mio. m3 grundvand årligt til fremstilling af drikkevand. Udover at stå for vandforsyningen i København leverer de til 16 andre kommuner i hovedstadsområdet. Drikkevand bliver mere og mere udsat for miljøfremmede stoffer og pesticider. Nogle er bange for kommende vandmangel på baggrund af forurenende stoffer. På mødet får vi en afklaring. 

Værket er normalt lukket for besøg og er kun åbnet for os.

Efter mødet vil Københavns Energi være vært med en sandwich og sodavand/øl.

Deltagelse iht. IDAs regler.

 

Praktisk Info

Hvor

Lejre vandværk

Ledreborg Allé 1

4320 Lejre


Hvornår

Tirsdag d. 05. marts 2013

Kl. 17:30 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

25. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

22


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

996232


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland


Medarrangører

Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland