Arrangement

Karriereplan - mindst 3 år efter dimission - uden partner (internat)

Fåborg

Fra fredag d. 20. april 2012. kl 14:00

Til lørdag d. 21. april 2012. kl 15:00

Fra 500 kr.

 

Beskrivelse

 

Formål:
At give dig selv mulighed for et pusterum i en travl hverdag, hvor du kan få inspiration til at skabe et overblik over din nuværende karrieresituation og dermed øge dit grundlag for at træffe bevidste karriere valg, der understøtter det engagerede liv og dermed øger din trivsel.

Vær opmærksom på, at dette ikke er et jobsøgningskursus, men et karrierekursus med vægt på temaer, der berører dit aktive arbejds-, familie- og fritidsliv.

Målgrupp:
Kurset henvender sig til dem, der har mindst 3 års erhvervserfaring efter dimission.

Kursusindhold:

  • Karrierebegrebet og bevidste valg
  • Engagement og virkelyst, teorien bag flow
  • Dine drivers
  • Dine kompetencer - inspiration til at udarbejde din karriere
  • Status
  • Hvordan møder du fritiden? Hvad vil du kendes for?
  • På vej mod en handlingsplan, der bygger på dine egne ønsker og værdier- hvilke kompetencer er realiserede, hvilke er urealiserede og skal sættes i spil?

Dit udbytte af kursus:
Øg dine muligheder for at møde op i godt humør på arbejdet, det giver en god karriere. Livsglade mennesker er mere produktive og præsterer bedre. Kongevejen hertil bygger på: Identifikation og skærpet bevidsthed om egne styrker. Bevidsthed om ydre vilkår, der skal være til stede på dit arbejde for at understøtte og fastholde dit engagement. Bedre overblik over din nuværende situation og inspiration til at udarbejde en karriereplan der bygger på bevidste valg.

NB: Vær opmærksom på, at du under kurset introduceres til nogle værktøjer og processer, herunder fx. værktøj til afklaring af faglige og personlige kompetencer, som ikke vil kunne færdiggøres på kurset. Det betyder, at du skal være indstillet på at færdiggøre flere af øvelserne efter kurset, for at kunne få det fulde udbytte af dette.

Underviser:
Chefkonsulent Kenneth Carstensen, IEF samt chefkonsulent Kim Knudsen, IEF.

Har du spørgsmål? (kontakt):
Kenneth Carstensen, 33 18 97 46, kca@ief.dk eller Kim Knudsen, 20 86 76 13, kkn@ief.dk

 

Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage. hvis afbuddet modtages senest fire dage før afholdelsen, bliver deltagergebyret refunderet. At undlade at betale betragtes ikke som et afbud.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Faaborg Fjord

Svendborgvej 175

5600 Fåborg


Hvornår

Fra fredag d. 20. april 2012. kl 14:00

Til lørdag d. 21. april 2012. kl 15:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

500 kr.

Medlem

500 kr.

Tilmeldingsfrist

16. april 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

14


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

124526


Arrangør

IEF-Fonden