Arrangement

Kemi i indeklimaet

København Ø

Onsdag d. 04. december 2013

Kl. 13:00 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Alle er velkomne.

I indeklimaet udsættes vi for et væld af kemiske forbindelser, men som regel i så lave koncentrationer at det ikke har nogen helbredsmæssig betydning. Alligevel kan der i indeklimaet forekomme nogle kemiske stoffer, som selv i lave koncentrationer kan påvirke helbredet uden at vi kan se eller lugte dem. Nogle af disse stoffer kan være årsag til enten akut slimhindeirritation, eller de kan have langtidsvirkninger som fx kræft. På dette møde har vi valgt at fokusere på stoffer som kan være årsag til slimhindeirritation, radon som kan føre til kræft og PCB som anses for at være en af verdens ti farligste miljøgifte. Vi har inviteret en række fremtrædende forskere til at formidle den seneste viden og drøfte de opnåede resultater.

13.00 Introduktion Per Axel Clausen
13.10 Reaktioner i indeklimaet mellem ozon og dampe fra forbruger produkter Asger W. Nørgaard, NFA
13.35 Kan slimhindeirritation i øjne og luftveje forklares ved luftforureninger? Peder Wolkoff, NFA
14.05 Radon i indeklimaet – hvor stort er problemet, og hvordan kan det løses? Jesper Bruun, NIRAS
14.30 Kaffepause 
15.00 PCB i indeklimaet Lars Gunnarsen, SBi
15.25 Ventilationens betydning for PCB eksponering Nadja Lyng, SBi
15.50 PCB fra bygning til blod Harald Meyer, Rockwool
16.15 Diskussion Per Axel Clausen
16.30 Afslutning 
 
Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest onsdag den 27.november 2013 til

Tilmelding på ida.dk (arr.nr. 308390)
eller til
Per Axel Clausen, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Lersø Parkallé 105
2100 København Ø. Tlf. 39 16 52 73, e-mail: pac@nrcwe.dk  

 

 

Praktisk Info

Hvor

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Lersø Parkallé 105

2100 København Ø

Auditoriet


Hvornår

Onsdag d. 04. december 2013

Kl. 13:00 - 16:30


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. november 2013 - kl. 01:00


Antal pladser

62


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

308390


Arrangør

IDA Kemi