Arrangement

Kender du Vejdirektoratets vejregler for betonarbejder ?

Dagens møde sætter fokus på vejreglerne indenfor betonområdet og de praktiske indgangsvinkler og udfordringer som producenter, entreprenør og rådgivende ingeniører i dagligdagen arbejder med indenfor dette område.

Torsdag d. 23. januar 2014

Kl. 15:00 - 17:45

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Dansk Beton forening under IDA tager hermed fat i et emne, som mange rådgivende ingeniører, entreprenør og producenter har brug for at kende, nemlig Vejdirektoratets Vejregler – specifikt indenfor betonområdet.

I hverdagen tænker man måske ikke over, hvor mange komponenttyper af beton der indgår i forbindelse med infrastrukturen, men går man lidt tættere på, så findes der mange typer. F.eks. broer, støttevægge, bygværker, brønde, ledninger, bassiner, kantpæle, overdækninger, tunneller m.m.

I de seneste år, er der sket en stor udvikling med nye betonkomponenter til infrastrukturen og vi har set de første betonelementsystembroer leveret til Vejdirektoratet.

For at kunne arbejde i infrastrukturen har Vejdirektoratet udarbejdet vejregler som skal følges af alle projekterende, producenter, udførende og entreprenør.

Vejreglerne er skabt til at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark som et godt værktøj.

Dagens møde sætter fokus på vejreglerne indenfor betonområdet og de praktiske indgangsvinkler og udfordringer som producenter, entreprenør og rådgivende ingeniører i dagligdagen arbejder med indenfor dette område.

Vi kommer grundigt rundt om emnet og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne. (materiale fra foredrag vil blive lagt på Betonforeningens hjemmeside).

Vi lægger vægt på, at vores møde samtidig kan styrke det faglige netværk imellem deltagerne og opfordrer alle til at deltage i det kollegiale samvær. Måske kan du møde gamle kollegaer, studiekammerater, nye forretningspartnere og/eller nuværende samarbejdspartnere.

PROGRAM

Kl. 15.00 – 15.05 Velkomst og præsentation v/Lisbeth Dahl Jørgensen IFU Dansk Betonforening 

Kl. 15.05 – 15.35 Erfaringer med projektering af beton og betonelementer til infrastrukturen hos ingeniørfirmaer. Har vi de rette kompetencer til at lave beregningerne og kan vi løfte opgaverne som arkitekterne stiller teknisk. Hvilke udfordringer er der i dag? v/ Peter Linnet, Atkins

Kl. 15.35 – 16.05 Erfaringer med produktion og montage af betonelementer til infrastrukturen. Hvordan går udviklingen med betonelementer til infrastukturen?  v/Lars A Reimer, CRH Concrete A/S 

KL. 16.05 – 16.35 Erfaringer med fagtilsyn og kvalitetsstyring fra vejdirektoratets totaltentrepriser indenfor brovedligehold 2012-2013.

Hvordan fordeles tilsynsrollerne i praksis mellem bygherrerepræsentant, totalentreprenør og dennes rådgiver.

Hvordan benyttes vejregler, AAB, tilsynshåndbøger mv i det daglige arbejde.  v/ Ronnie Frederiksen, Christiansen & Essenbæk A/S

KL. 16.35 – 16.50 Pause 

Kl. 16.50 – 17.30 Vejregler – Udvikling og Udfordringer v/ Barbara Macaulay, Vejdirektoratet

Kl. 17.30 – 17.45 Opsamling og afslutning af eftermiddagens indlæg v/ Lisbeth Dahl Jørgensen

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 23. januar 2014

Kl. 15:00 - 17:45


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Medlem

200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.200 kr.

Tilmeldingsfrist

23. januar 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

309441


Arrangør

Dansk Betonforening