Arrangement

Knæk koden – inspirer dit publikum, men gør det kort (IGNITE)

Kom og lær hvordan du kan holde inspirerende oplæg på bare 5 minutter. På workshoppen får du lov at arbejde med fortælleformatet Ignite, således at du kan lære at holde skarpe oplæg som holder publikum fast

Kolding

Mandag d. 16. november 2015

Kl. 17:00 - 21:00

Fra 175 kr.

 

Beskrivelse

Det at træde frem foran andre og tale frit, ubesvær
et og
begejstret om et emne, som tilmed kan være fagligt
kom-
plekst, falder ikke alle let. Sceneskræk er et velk
endt fæ-
nomen, og alt for mange talere er optagede af det,
de
gerne vil ”sælge” men ikke af, hvad deres publikum
har
behov for at høre.
På denne workshop træner vi forberedelse, vinkling o
g
gennemførelse af et fagligt oplæg. Vi arbejder med t
iming,
nærvær, tempo og aktualitet, men først og fremmest
med
fokusskiftet fra taleren selv til publikum, og det
publikum
skal tage med sig videre.
Udbyttet af workshoppen hos deltagerne bliver størr
e ro
over for det at gå på scenen, og (langt) mere inter
essante
præsentationer og indlæg. Begge dele er til glæde og
fordel for ikke blot deltagerne selv, men også for
deltager-
nes egne virksomheder og organisationer.

Det helt gennemgående fantastiske fortælleformat, Ignite, går ud på, at alle præsentationer kan koges ned til præcis 20 slides, der vises hver især i 15 sekunder med automatisk sideskift. Det giver en samlet varighed på præcis fem minutter – ikke fire, ikke seks, men fem. Pointen er, at alle historier kan fortælles med begejstring og energi på kort tid: Inspirér os, men gør det hurtigt.

Effekten er klar: Ingen talere får tiden til at gå ud af tangenter, der er ikke tid til lange tirader eller ingen historier helt fra A …  Alle kan tale i Ignite-formatet. For de ekstroverte (læs: snakkehovederne) er formatet en øvelse i at koge ind og korte ned; for de introverte (læs: de der synes, at det at stå på scenen er grænseoverskridende) er formatet en hjælp og en syntaks til at få foldet en historie ud.

Resultatet (når flere talere følger hinanden i formatet) kaldes bit overflow. Publikum bombarderes af input og sænker (mentalt) paraderne. Ikke alt bliver husket, beva-res, men energien bliver siddende i folk. Udbyttet er indlæg ”på spidsen” og stor samtalelyst.

På workshoppen arbejder vi med formatet og når igennem forberedelse og vinkling, og deltagerne vil være rustede til selv at arbejde videre. Workshoppen vil forandre dine måder at forberede og holde faglige indlæg på fremover.

Der vil blive serveret sandwich og sodavand i pausen

Deltagerne opfordres til at medbringe en case eller præsentation fra tidligere, for at få det største udbytte af workshoppen.

 

Praktisk Info

Hvor

Sct. Jørgens Gaard

Hospitalsgade 16

6000 Kolding


Hvornår

Mandag d. 16. november 2015

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Studiemedlem

175 kr.

Ledig

195 kr.

Medlem

195 kr.

Seniormedlem

195 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

600 kr.

Tilmeldingsfrist

08. november 2015 - kl. 23:55


Antal pladser

20


Ledige pladser

8


Tilvalg

ledsager

275 kr.

Arrangementsnr.

315473


Arrangør

Trekantafdeling, IDA Syd


Medarrangører

Kompetenceforum, IDA Syd