Arrangement

Køb og salg af kommunale ejendomme

Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb / salg og udvikling af fast ejendom – men denne gang med en kommunal synsvinkel.

Vejle

Torsdag d. 30. oktober 2014

Kl. 09:00 - 17:00

Fra 3.000 kr.

 

Beskrivelse

Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder de processer og procedurer, som er gældende når kommuner køber og sælger fast ejendom.

Kurset giver en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget og proceduren for det offentlige udbud og det efterfølgende salg. Herunder sættes der bl.a. fokus på, hvilke ejendomme der er omfattet, selve gennemførelsen af det konkrete udbud og udbudsform samt hvordan en købsaftale kan udfærdiges. Endvidere, hvilken forhandling kan der gennemføres med tilbudsgiver. Der vil samtidig blive opsummeret hvordan kommunen skal forhold sig til offentlighed (aktindsigt) og annoncering.

Kurset sætter fokus på kommunen som køber af fast ejendom, hvor kommunen erhverver jord til f.eks. byudvikling. Hvilke principper i kommunalfuldmagten ligger grund for jordkøb. Hvad er kommunens handlemuligheder, herunder f.eks. forudsætningerne for køb på ”ekspropriationslignende vilkår”. Hvordan er sammenhængen - og strategien - mellem kommunens fysiske planlægning og opkøb til f.eks. byudvikling. Altså i et Planlovs perspektiv. Desuden belyses muligheden for magelæg, og principperne herfor.

På kurset gennemgås en/flere cases om henholdsvis køb og salg af kommunale ejendomme. Der sættes fokus på processen og hvilke udfordringer det giver, når f.eks. der skal udarbejdes en kommunal udstykning med boliggrunde, herunder koordinering med planlægning, byggemodning, vejtilslutning, prissætning – og uforudsete situationer. Der vil blive fokuseret på praktiske typetilfælde og faldgruber. Herunder også, hvad er samarbejdet med den lokale landinspektør.

Kursets indhold
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

• Udbud og salg af kommunale ejendomme – retskilderne og processen.
• Kommunen som køber af fast ejendom – kommunalfuldmagten og sammenhængen til den fysiske planlægning.
• Cases om køb og salg af kommunale ejendomme – i praksis.

Kursusform
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer
- Poul Carstensen, Region Midtjylland
- Søren Hilbert, Rønne & Lundgren
- Torben Nørgaard, Viborg Kommune

Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til kommunale grundsælgere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af sager vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme i praksis.

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af IDA.
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 29-08-2014 betales 20%
Ved afmelding efter d. 29-09-2014 betales 100%

Tilmeldingsfrist
30. september 2014.

Tid og sted
Kurset afholdes den 30. oktober 2014 på Scandic Jacob Gade, Vejle. Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet.

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8

7100 Vejle


Hvornår

Torsdag d. 30. oktober 2014

Kl. 09:00 - 17:00


Pris

Ledig

3.000 kr.

Medlem

3.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.300 kr.

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

310823


Arrangør

Landinspektørforeningen