Arrangement

Kommunerne CO2-indsats – sker der noget?

Tirsdag d. 09. oktober 2012

Kl. 13:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Kommunerne har en naturlig og uundgåelig rolle at spille i indsatsen for mindsket CO2-udledning, idet kommunerne varetager en lang række opgaver med konsekvenser for udledningen af CO2 og ikke mindst har den direkte kontakt til borgere og virksomheder. Derfor har mange kommuner valgt at tage handsken op og udarbejde politikker, strategier og planer med ambitioner for klimaindsatsen.

 

På dette IDAmiljømøde sætter vi fokus på status for kommunernes klimaindsats, nu og ikke mindst i fremtiden. Hvad lægges der vægt på i kommunernes strategier, og hvordan ser fremtiden ud? Vi forsøger at tegne et generelt billede samt give eksempler på konkrete kommuners indsats.

 

Mødet vil have særligt fokus på kommunernes fremtidige muligheder for at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af myndigheder og kommunegrænser. Dette skal ikke mindst set i lyset af, at der i forårets energiforlig mellem Folketingets partier er afsat en pulje på 19 mio. kr. i 2013-2015 til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning. Hvordan vil dette påvirke mulighederne for at komme videre og hvilke konkrete tiltag er i gang?

 

Program

 

13.00-13.10   Velkomst og indledning v/ Trine Holmberg, IDAmiljø

 

13.10-13.35   Klimakommuner – resultater og fremtid v/Jens la Cour, Danmarks Naturfredningsforening

 

13.35-14.00   De 3 ben i kommunernes klimaindsats v/Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune

 

14.00-14.25   Københavns 2025 klimaplan v/ Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune

 

14.25-14.45   Pause

 

14.45-15.10 Middelfart Kommunes indsats v/Morten Westergaard, Middelfart Kommune

 

15.10-15.30 Tusind blomster blomstrer – og hvordan ser fremtiden ud? v/Maria Cathrine Nielsen, KL

 

15.30-15.50 Kommunernes rolle i den strategiske energiplanlægning v/Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen

 

15.50-16.00 Afrunding og debat v/Trine Holmberg, IDAmiljø

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 09. oktober 2012

Kl. 13:00 - 16:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

75 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Ekstern mødedeltager

350 kr.

Medlem

350 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.350 kr.

Tilmeldingsfrist

08. oktober 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

12


Arrangementsnr.

995015


Arrangør

IDA Miljø