Konference

Kompetenceudvikling med effekt - København

Tirsdag d. 13. september 2011

Kl. 09:00 - 16:00

Gratis

 

Beskrivelse

40-20-40 er opskriften på at få effekt af læring.
Hvis I for alvor skal have noget ud af fx at sende medarbejdere på kurser, så skal der være langt større fokus på, hvad der skal ske før selve kurset og ikke mindst hvordan vi omsætter læringen til praksis efter kurset. Fordelingen på indsatsen bør i følge Robert Brinkerhoff ligge på 40 % før , 20 % under og 40% efter fx et kursus.

Disse principper vinder genklang internationalt og herhjemme arbejder statslige, kommunale og private arbejdspladser med Brinkerhoff's principper i praksis på forskellige måder.

Kom og bliv udfordret
Vi har inviteret arbejdspladser fra staten, kommuner og det private til at fortælle om, hvordan de arbejder med Brinkerhoffs principper og deres udfordringer i forhold til at øge effekten af læringsaktiviteter.  Danske bank, Novo Nordisk, Beskæftigelsesministeriet og Rigsadvokaten er blandt case-virksomhederne.   

Brinkerhoff’s model er kendt for at være enkel, overbevisende og let tilgængelig i praksis. Ikke desto mindre giver det nogle udfordringer i forhold til vaner, holdninger og ændring af praksis.

Robert Brinkerhoff  indleder dagen med at give et grundrids af hans model, der er baseret på forskningsresultater. Herefter præsenterer case-institutionerne deres udfordringer og dagen igennem arbejder vi i en vekselvirkning mellem temadrøftelser i grupper og refleksioner fra Robert Brinkerhoff.  

Vi prøver modellen af i praksis
Vi vil som arrangører tage Robert’s medicin, og derfor tager vi kontakt til alle deltagere inden arrangementet og drøfter hvilke udfordringer de ser og hvilke forventninger de har til dagen. Som opfølgning på dagen vil vi etablere læringsgrupper, hvor vi tilbyder at facilitere et første møde.

Pris
2700 for medlemmer af IDA Lederforum
4700 for ikke medlemmer

Tilmelding
Tilmelding skal ske hos Statens Center for Kompetenceudvikling – her
Der er 15 pladser, der fordeles efter først til mølle princippet

Bindende tilmelding - Skulle du blive forhindret er du velkommen til at sende en anden.

Vær opmærksom på at konferencen i plenum afholdes på engelsk

Når du melder dig til skal du oplyse følgende:

Arbejdsplads
Stillingsbetegnelse
Fornavn
Efternavn
E-mail
Gentag e-mail
Faktureringsadresse
EAN-nummer- skal udfyldes hvis du er ansat i kommune eller region
Telefon
Mobiltelefon
Skriv hvilke udfordringer din arbejdsplads har i forhold til at arbejde med før-under-efter principperne og få øget effekt af læring

Arrangører: ASTD Danmark, COK og Statens Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med IDA, VIA University College og Spark

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 13. september 2011

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

02. januar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

250


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

124079


Arrangør

IDA Lederforum