Arrangement

Kompetenceudviklingsforløb: Optimer dit (arbejds)liv - Modul 1

Bjerringbro

Torsdag d. 11. april 2013

Kl. 15:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Kompetenceudviklingsforløb: Optimer dit (arbejds)liv  - Vær med i et forløb der styrker dine kompetencer!

• Udbydes af Ingeniørforeningen (IDA) i samarbejde med Grundfos – åbent for alle ingeniører
 
Forløbet sigter til at give dig øget indsigt i dine faglige og personlige kompetencer. Samt selvansvar for og fokus på egen kompetenceudvikling og dermed udvikling af din markedsværdi. Og så vil kursusrækken også ”klæde” dig rigtigt godt på til medarbejderudviklingssamtale/Employee Development Dialogue.

Forløbet består af følgende tre moduler:
 
• Modul 1: ”Kompetenceafklaring i praksis – dine faglige og personlige kompetencer”
 
• Modul 2: ”Ta´ dig selv med på arbejde – FLOW og positiv psykologi”
 
• Modul 3: ”Kompetenceudvikling og læring”

Første modul - giver bl.a. indblik i forskellen mellem kvalifikationer og kompetencer. Modulet giver videre konkrete værktøjer til afklaring af personlige og faglige kompetencer, og der vil blive arbejdet konkret med værktøjerne på modulet. Så det er altså afgørende vigtigt, at deltagerne er indstillede på at igangsætte afklaringsprocessen på kurset, en proces, som de så skal færdiggøre efter kurset, da der er tale om en relativ tidskrævende proces.

Primært resultat: En udarbejdet kompetenceprofil indeholdende oversigt over faglige- og personlige kompetencer fordelt på relevante kategorier. Indsigt i energigivende opgaver og kompetencer. Mulighed for afdækning af udviklingspotentiale, ved karriererådgiver Kim Knudsen, IDA.
 
Andet modul - tager udgangspunkt i de nyeste strømninger fra den positive psykologi. Allerede nu er der en del danske virksomheder, som har taget den positive psykologis tanker og ”teknikker” til sig. Det er her vigtigt at understrege, at den positive psykologi er evidens baseret og der ikke er tale om noget ”pop-smart”. Før deltagelse i dette modul kan/skal deltagerne, for at optimere udbyttet, tage Styrketesten på www.ida.dk . Det er gratis at tage denne test og resultatet medbringes på kursusdagen.

Primært resultat: At blive gjort bevidst om sine personlige styrker og vigtigheden af disses anvendelse i arbejds-, familie- og fritidsliv. Kurset giver endvidere indblik i kontekstens betydning for optimal trivsel. Ved karriererådgiver Kim Knudsen, IDA.
 
Tredje modul – Kompetenceudvikling og læring
Præsentation af muligheder og rammer for fremtidens kompetenceudvikling og læring i Grundfos ved Mogens Qvist Frandsen, People & Strategy DK/Grundfos Management efterfulgt af et Grundfos talent, der deler sine erfaringer ift. kompetenceudvikling som deltager i Grundfos talent program.
Herudover giver en repræsentant fra Teknologisk Institut inspiration til, hvordan man finder relevante efteruddannelsesaktiviteter for ingeniører. Dagen sluttes af med opsamling/repetition af de foregående moduler ved Kim Knudsen.

Primært resultat: Indsigt i forskellige kompetenceudviklingsmuligheder for ingeniører.
 
Afholdelsesdatoer:
Modul 1: den 11.4.2013 kl. 15.00 – 18.00 – efterfulgt af sandwich
Modul 2: den 22.4.2013 kl. 15.00 – 18.00 – efterfulgt af sandwich
Modul 3: den 15.5.2013 kl. 15.00 – 18.00 – efterfulgt af sandwich

Sted: Grundfos Centeret, Auditoriet Poul Due Jensens Vej 23, 8850 Bjerringbro – det er en såkaldt ”GPS”-adresse – se venligst link for kørevejledning. Oversigtskort over mødeadresse - klik her

Forplejning: Der vil blive serveret kaffe, frugt og kage samt sandwich og vand.
 
Pris: Deltagelse er gratis for alle medlemmer af IDA. Ekstraordinært udbydes kurset ligeledes gratis til alle øvrige ingeniører og naturvidenskabelige akademikere ansat ved Grundfos.
 
Til-/ og afmelding: Vær opmærksom på at en tilmelding omfatter alle 3 moduler. Sidste frist for til-/afmelding er den 8.4.2013.

Arrangør: IDA Vest, IDA Øst & Kompetenceforum Øst.

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Grundfos Centeret - 23

Poul Due Jensens Vej 23

8850 Bjerringbro


Hvornår

Torsdag d. 11. april 2013

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

08. april 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

56


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

997072


Arrangør

IDA Vestjylland


Medarrangører

IDA Østjylland

KompetenceForum, IDA Østjylland