Arrangement

Kompositmaterialer og virkeligheden

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 16:30 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Anvendelsen af polymer-baserede komposit-materialer (Fiber Reinforced Polymers - FRP) har allerede i udstrakt grad været anvendt indenfor mindre militære fartøjer i de seneste årtier, og i særlig grad i de nordiske søværn, hvor sandwich komposit-materialer har udgjort en stor del af dødvægten på fartøjstyper som de danske Holm- og Diana-klasser, norske Skjold-klassen og svenske Visby-klassen.

Men den tiltagende fokus på at mindske CO2-udledningen fra civile skibe har i fornyet grad sat vægtbesparelse på færger og andre passagerskibe på dagsordenen, og dermed også placeret komposit-materialer i søgelyset som et reelt alternativ til stål og aluminium som konstruktionsmaterialer.

Program

16:30 – 16:40 Introduktion til aftenens tema

16:40 – 17:15 Godkendelsesprocessen (FSA på Øko Ø-færgen)
v/ Specialkonsulent Palle Kristensen, Søfartsstyrelsen
En kort gennemgang af reglerne og godkendelsesproceduren for færger bygget i kompositmaterialer.

17:15 – 18:00   Kompositmaterialer og virkeligheden
v/ Skibsingeniør Niels Kyhn Hjørnet, Niels Hjørnet Yacht Design

Kompositmaterialernes muligheder i moderne skibsbygning vil blive beskrevet. Ud fra Øko-Ø færge projektets resultater demonstreres, at der kan opnås betydelige brændstofbesparelser ved anvendelse af kulfiber komposit som strukturelt materiale i stedet for stål.
Dette er gjort ved at sammenligne en eksisterende stålfærge med en nykonstrueret kulfiber komposit færge, der kan udføre det samme arbejde.

Vægtbesparelsen er i projektet ikke benyttet til at afkorte sejltiden eller forøgelse af dødvægten, men udelukkende med det formål at mindske brændstofforbruget.

18:00 – 18:30   Forfriskning

18:30 – 19:00   Aktuelle og fremtidige forsknings- og udviklings-udfordringer inden for FRP-fartøjer
v/ Christian Berggreen, Lektor og gruppeleder, Let-konstruktioner, DTU

Det er åbenlyst, at der er fordele ved at anvende komposit-materialer i fartøjer i cirka samme størrelse som de allerede eksisterende militære fartøjer, men den øvre grænse for den rentable udnyttelse af komposit-materialer i større fartøjer er endnu ikke klarlagt. Dertil kommer, at man med sandsynlig fordel kan udnytte komposit-materialer i dele af større skibe, f.eks. i overbygninger, og dermed realisere en ny klasse af stål/alu-komposit hybrid-fartøjer.
Der er dog visse udfordringer med at anvende komposit-materialer i civile fartøjer, der omfatter brand, skadetålelighed, sammenføjnings-problem-stillinger mellem stål/alu- og komposit-komponenter og overordnede strukturelle begrænsninger relateret til de typisk lavere materiale-stivheder i komposit-materialer.

Foredraget vil, udover at præsentere et review af anvendelsen af komposit-materialer på det maritime område, berøre førnævnte forsknings- og udviklingsproblemstillinger i relation til tidligere, igangværende og fremtidige aktiviteter indenfor skibsområdet på DTU.

19:00 – 19:20   Livstidsanalyse – Økonomi og miljø
v/ Jens Otto Sørensen, Danish Yachts A/S
Hvordan berettiges merprisen på et skib bygget i komposit?

En introduktion til metoder og standarder for at belyse et skibs samlede omkostninger og miljøpåvirkning i hele skibets levetid vil blive givet og resultaterne af dette fra ØKO-Ø færge projektet vil blive præsenteret.

19:20 –   Afrunding og Diskussion
 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 16:30 - 19:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

11. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

996305


Arrangør

IDA Maritim