Arrangement

Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark

- set i lyset af IPCCs 5. hovedrapport og den nyeste danske forskning

Odense SØ

Fra mandag d. 20. april 2015. kl 09:00

Til tirsdag d. 21. april 2015. kl 16:00

Gratis

 

Beskrivelse

Vær opmærksom på der er ikke er tilmelding hos IDA men på www.cres-centre.dk.

Et fremtidigt klimatilpasset Danmark stiller store krav til den viden og til de redskaber, vi anvender, når vi imødegår et ændret klima i forandring og dets påvirkning af f.eks. landbruget, fødevareforsyningen, kystområderne, byerne og naturen. Med denne konference stiller Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) i samarbejde med IDA Miljø, Det Strategiske Forskningsråd, Naturstyrelsen og en række danske nøgleprojekter skarpt på den nyeste viden om klima og klimatilpasning og på ændrede anbefalinger bl.a. som følge af IPCC's 5. hovedrapport med konkret fokus på netop det danske perspektiv.

Arrangementet er åbent for alle, men er særligt målrettet danske beslutningstagere, rådgivere og offentlige myndigheder inden for klima- og klimatilpasningsområdet. Som en nyskabelse vil der op til konferencen være mulighed for deltagerne via email (cres@dmi.dk) at stille konkrete spørgsmål til emner inden for klimatilpasningsområdet, som sammen med deres svar, i det omfang det er muligt, vil indgå som en del af programmet.

Konferencen om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark finder sted den 20.-21. april 2015 i Odense Kongrescenter. Deltagelse i konferencen herunder middag d. 20. er gratis, mens deltagerne selv skal sørge for transport og eventuel overnatning. Du kan læse mere om konferencen, se programmet og tilmelde dig på www.cres-centre.dk.

På konferencens første dag den 20. april vil indholdet af IPCCs 5. hovedrapport, Naturstyrelsens rapport fra 2014 "Analyse af IPCC delrapport 2" samt udvalgte resultater fra væsentlige strategiske danske forskningsinitiativer med relevans for private og offentlige aktører blive præsenteret og fortolket af førende danske eksperter inden for klima- og klimatilpasning fra bl.a. DMI, DTU, DHI, GEUS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen. Dagen slutter med en middag for alle deltagere fra kl. 19.

Konferencens anden dag den 21. april består af 5 valgfrie workshops (se nedenfor), som vil belyse sektorspecifikke og tekniske udfordringer og viden inden for fire danske nøgleområder: vandet og byerne, vandet i det åbne land, kysterne, og klimatilpasningen set i et samfundsmæssigt og økonomisk perspektiv. De 5 workshops vil være tilrettelagt således, at det er muligt at deltage uafhængigt af, om man deltager i mandagens program.

Evt. spørgsmål til arrangementet kan rettes til arrangørerne og til CRES' centerleder Jens Hesselbjerg Christensen på cres@dmi.dk.

Vær opmærksom på der er tilmelding på www.cres-centre.dk.

 

Praktisk Info

Hvor

Odense Congress Center

Ørbækvej 350

5220 Odense SØ


Hvornår

Fra mandag d. 20. april 2015. kl 09:00

Til tirsdag d. 21. april 2015. kl 16:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. april 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

200


Ledige pladser

12


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

313844


Arrangør

IDA Miljø