Arrangement

Koster Femern Bælt-forbindelsen 100 mia kr.?

"Jeg er en stor tilhænger af faste forbindelser, men beslutningsprocessen om den faste forbindelse over Femern Bælt er løbet af sporet. Det nuværende beslutningsmateriale er fejlbehæftet på afgørende punkter og derfor utilstrækkeligt og forældet."

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Tilmelding for IKKE-IDA medlemmer:
Opret dig som bruger på ida.dk ved at trykke på "MIT IDA".
Altenativt send en mail til hek@ida.dk med dine kontaktoplysninger hvortil fakturaen skal sendes.
 
----------------------------------------
 
"Materialet bag Femern-projektet er så dårligt underbygget, at der er tale om et uacceptabelt grundlag for politikernes bevillinger til projektet. Derfor bør regeringen iværksætte en uafhængig revurdering af det afgørende beslutningsmateriale, inden politikerne til næste år skal tage stilling til en anlægslov for projektet, og vurderingen bør udføres af en gruppe af uafhængige internationale konsulentfirmaer, der ikke har været involveret i arbejder for Femern A/S eller Transportministeriet."

Sådan skrev Jyllands-Posten d. 18/06-2014 og citatat er en del af konklusionen i en ny kritisk bog om Femern-projektet, ”The Femern Belt Fixed Link – made in Denmark”, som er skrevet af den tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet Knud Erik Andersen.

IDA Trafik & Byplan har fået Knud Erik Andersen til at komme og uddybe hans kritik at Femern-projektets økonomiske fundament, som han mener kan løbe helt af sporet og lide rentedøden.

Otto Anker Nielsen, professor på DTU, Uffe Palludan fra Palludan Fremtidsforksning og Jens Rørbech, fhv. Stadsarkitekt i København er klar til at debattere Knud Erik Andersens kritik.

Vil du høre mere, som kom og deltag i debatten!


Forventet program:

17:00-17:10 Velkomst og præsentation v. Benno Hansen, Formand for IDA Trafik & Byplan

17:10-17:50 Indlæg v. Knud Erik Andersen, Civilingeniør og Fhv. Trafikchef i Vejdirektoratet

17:50-18:10 Pause – Servering af øl/vand og sandwich

18:10-18:50 Debat med opponenter/forsamling

18:50-19:00 Afslutning v. Benno Hansen

Efter arrangementet vil der være mulighed for at købe bogen: ”The Femern Belt Fixed Link – made in Denmark” for kr. 100.

Læs mere her:

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE6813945/femern-forbindelsen-far-hard-kritik/

 http://ing.dk/artikel/femern-kritiker-folk-der-aabner-munden-kan-ikke-finde-arbejde-i-danmark-bagefter-169207

http://ing.dk/artikel/femern-kritiker-folk-der-aabner-munden-kan-ikke-finde-arbejde-i-danmark-bagefter-169207

http://www.business.dk/oekonomi/haard-kritik-af-femern-projektet

http://www.dagensbyggeri.dk/nyheder/nyhed?id=80076

 

Praktisk Info

Hvor

105


Hvornår

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

29. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

90


Ledige pladser

30


Arrangementsnr.

311876


Arrangør

IDA Trafik og byplan