Arrangement

Kræftfremkaldende stoffer

Hvordan går det med udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer og materialer på de danske arbejdspladser? Har vi nok viden om nye stoffer, nye teknologier og kombinationen af påvirkninger, når det gælder kræft? Få nyeste viden på området ved dette møde.

Torsdag d. 14. juni 2018

Kl. 12:30 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Hvordan går det med udsættelsen for kræftfremkaldende stoffer og materialer på de danske arbejdspladser? Har vi styr på arbejdsmiljøet eller er der grund til bekymring? Hvad sker der med beskyttelsesniveauet og kan vi føle os trygge med de gældende grænseværdier på områ-det? Har vi nok viden om nye stoffer, nye teknologier og kombinationen af påvirkninger, når det gælder kræft? Er der brancher, hvor vi skal være særligt opmærksomme eller jobtyper med særlig stor risiko? Bliver stofferne substitueret hvor det er muligt? Spørgsmålene er mange og på mødet vil vi kaste mere lys på området og forsøge at besvare en række af disse spørgsmål med udgangspunkt i den nyeste viden.

På mødet vil vi høre indlæg fra en forsker omkring den nyeste viden og udvalgte risikofaktorer i forbindelse med arbejdsbetinget kræft. Arbejdstilsynet vil fortælle om reglerne på området, råderummet i forhold til nationale initiativer og myndighedens muligheder for at påvirke be-skyttelsesniveauet. Fra Dansk Metal vil vi få eksempler på hvilke udfordringer deres medlemmer står over for, når det gælder udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og endelig præsenteres et eksempel på konkrete forebyggende initiativer fra en virksomhed. Vi håber desuden, at del-tagerne vil bidrage med egne erfaringer og forslag til forebyggelse på området. Mødet planlæg-ges, så der både gives tid til oplæg og dialog, som vi opfordrer alle til at tage del i.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30

Program

12:00 Sandwich

12.30-12.40 Velkomst og introduktion til dagens emne
Sonja Mikkelsen, IDA arbejdsmiljø

12.40-13.25 Niels Hadrup, Cand.Scient (humanbiologi), Ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ny viden om kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet.
Eksempler på den nyeste viden, herunder arbejdsmæssig udsættelse for kræftfremkaldende støv.

13.25-14.00 Louise Thorup Mundt, Akademisk medarbejder, Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets initiativer på kræftområdet.
Hvordan er de kræftfremkaldende stoffer reguleret i EU og i DK, er der nye initiativer på vej og hvilke muligheder har Arbejdstilsynet for at bidrage til et øget beskyttelsesniveau?

14:00-14.20 Kaffe og networking

14:20-14:50 Jan Toft Rasmussen, Miljøsekretær, Dansk Metal
Udfordringer i forbindelse udsættelse for kræftfremkaldende stoffer?
Eksempler på særlige udfordringer og forebyggende initiativer ved arbejde med køle-smøremidler og udsættelse for svejserøg.

14:50-15:15 Søren Thor Larsen, Health and Safety Specialist, Haldor Topsøe A/S
Forebyggende tiltag i praksis – et virksomhedseksempel fra Haldor Topsøe

15:15-15:30 Dialog ved bordene om udfordringer og erfaringer med forebyggelse i forbindelse med arbejde med kræftfremkaldende stoffer

15:30-16:00 Opsamling på dialogen ved bordene og diskussion i plenum

16:00 Afslutning og tak for i dag

Efter mødet er der mulighed for networking mellem deltagerne

Mødeansvarlige: Sonja Hagen Mikkelsen, Karin Sørig Hougaard og Julie Volk, IDA Arbejdsmiljø.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 14. juni 2018

Kl. 12:30 - 16:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

300 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

300 kr.

Ledig

300 kr.

Medlem

300 kr.

Seniormedlem

300 kr.

Studiemedlem

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 13. juni 2018

Kl. 23:55


Antal pladser

45


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

325161